Lužická nemocnice - Gynekologie a porodnice

Gynekologicko - porodnické odděleni Lužické nemocnice zahájilo svoji činnost 1.4.1999. Je umístěno v areálu pavilonu I. Chirurgie v přízemí. Poskytujeme komplexní péči o ženy s chorobami reprodukčního ústrojí, těhotné, rodičky a ženy po porodu. Služby poskytované oddělením se opírají o celý komplement nemocnice a o součinnost s ostatními specialisty. Pracoviště umožňuje provádět celou škálu gynekologických operací s důrazem na endoskopické, laparoskopické a hysterskopické metody operování, což nejen zkracuje pobyt našich pacientek na oddělení, ale umožňuje i včasnou rekonvalescenci. Řada výkonů je prováděna v režimu jednodenní chirurgie. Operační sály jsou vybaveny nejnovější špičkovou laparoskopickou technikou, což umožňuje šetrné operování.

Gynekologická lůžková část má kapacitu 17 lůžek, pokoje jsou 2-3 lůžkové + 1 nadstandartní jednolůžkové pokoje. Pacientky jsou na pokoje umísťovány dle charakteru svého onemocnění (těhotné, operantky, malé zákroky). Mezi lůžkovou gynekologií a porodnicí je umístěna příjmová ambulance, která v čase mezi 7 a 15 hodinou zároveň poskytuje ambulantní služby. Tato ambulance je kompletně rekonstruovaná, vybavená nejnovějšími digitálními přístroji, jako např. videokolposkopem, který slouží k diagnostice lézí děložního čípku. Provádíme zde též očkování proti rakovině děložního čípku.
 

porodní vana

pokoje na porodnici

 

Porodnické oddělení je vybaveno moderní technikou a kvalita porodní péče je dokladována nízkými parametry perinatální úmrtnosti. Na oddělení je 10 lůžek, včetně nadstandardních jednolůžkových pokojů vybavených veškerými potřebami, které ženy po porodu potřebují. Ročně zde proběhne přibližně 400 porodů. Samozřejmostí je systém „rooming in“, kdy matka již od porodu má novorozence u sebe. V oblasti porodní péče je oddělení orientováno na vedení porodů přirozeným způsobem. Pro tuto péči je charakteristické již tradičně nízké procento vyvolávaných porodů a porodů programovaných. S tím souvisí i velmi nízké ukazatele operativního ukončení porodu. V naší porodnici je užívána řada moderních porodnických postupů, jako např. bezbolestné porody (epidurální analgezie – bez poplatku), duplexní vyšetření pupečníku plodu apod.

Od roku 2006 se dostávají do popředí alternativní metody vedení porodu a v současné době až 70 % porodů v našem zařízení probíhá za účasti otce dítěte. Pacientky mají volnost pohybu, mohou využívat žíněnky, gymnastické balóny a především velký relaxační bazén během první porodní doby. Pro lepší informovanost a připravenost těhotných žen k porodu byly v roce 1999 zahájeny předporodní kurzy vedené zkušenými porodními asistentkami, cvičení a plavání těhotných. Porody s individuálním přístupem a realizací vlastních porodních plánů jsou možné za dohledu porodních asistentek a lékaře. Zvlášť vysoká erudice porodních asistentek, osobní přístup a rodinné prostředí jsou proto zárukou dobrého průběhu a cítění rodiček během porodu i po něm.

Projekt Přirozený porod v porodnici
Přirozený porod je porod, který se rozbíhá a probíhá samovolně, bez vnějších zásahů, nutnosti vedení a medikace, a žena podle svých instinktů sama určuje jeho průběh. Se základním principem filosofie, která vychází ze schopnosti matky porodit své dítě sama, neboť ženské tělo v sobě skrývá dostatek sil a energie k tomu, aby samo porodilo zdravé dítě, pracuje i tým gynekologicko-porodnického oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

I proto se od ledna roku 2014 rumburská porodnice s podporou Krajského úřadu Ústeckého kraje zapojila do celorepublikového projektu Přirozený porod v porodnici. K jeho realizaci spojili síly přední český web o těhotenství a mateřství Babyweb.cz a Kvalita očima pacientů – realizátor dlouhodobého projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti a spokojenosti pacientů. Hlavním cílem projektu PPP je plošné zlepšení standardu porodní péče v Česku.
Projekt dlouhodobě sleduje dvě hlavní oblasti. První z nich je spokojenost rodiček s poskytovanou péčí pomocí dotazníkového šetření. Druhou je frekevence některých lékařských úkonů a medikace, která je v českých porodnicích dlouhodobě nad průměrem vyspělých evropských zemí. Porodnice, které uspějí v celkovém hodnocení, získájí Certifikát PPP. Ten bude pro rodičky zárukou, že zdravotnický personál vede fyziologické porody a porody bez komplikací v souladu s DESATEREM PPP.
 

Nadstandardní služby:

  • Nadstandardní pokoj                                                    ….. 400,- Kč za den
  • Účast doprovodu u porodu                                          ….. bez poplatku
  • Epidurální analgézie                                                     ….. bez poplatku
  • Možnost zakoupení pomůcek ke kojení                     ….. dle aktuálního ceníku

příjmová ambulance

příjmová ambulance


Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. rovněž provozuje gynekologickou ambulanci, která je maximálně využívána pacientkami ze širokého okolí Šluknovského výběžku.


Ambulance gynekologicko - porodnického oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

Indikační poradna primáře oddělení (před operacemi)
Poradna pro riziková těhotenství
COP - centrum onkologické prevence
Poradna pro léčbu sterility a infertility
Gynekologická ambulance - poliklinika

 

Personální obsazení

Primář oddělení
MUDr. Kamil Svoboda
Zástupce primáře
MUDr. Ivan Juránek
Vrchní sestra
Hana Šídová

Lékaři na oddělení
- MUDr. Petr Kadlec
 

 

 

LÉKAŘI NA ODDĚLENÍ
Primář
MUDr. Svoboda Kamil
Tel.: +420 412 332 551
 
Zástupce primáře
MUDr. Juránek Ivan
Tel.: +420 412 332 551
 
Vrchní sestra
Šídová Hana
Tel.: +420 412 332 551
 
 
Copyright ® 2011 Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.