Aktuality

Archiv:

16.7.2019

Tiskové prohlášení představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. ze dne 16. 07. 2019

 

V březnu roku 2015 nastoupili noví členové představenstva za stavu, kdy společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., byla v ekonomickém a výkonnostním propadu a hrozilo uzavření dvou oddělení nemocnice.

 

Představenstvu se podařilo zachovat poskytování zdravotní péče v původním rozsahu, zastavit propad a zvýšit výkony. Přijatá opatření se však neprojevila v ekonomice společnosti.

Představenstvo se snažilo dojednat navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které však odmítaly navýšení úhrad s argumentací znění úhradových vyhlášek. Zdravotní pojišťovny poděkovaly za ošetření jejich pojištěnců, ale odmítly zohlednit zvýšené náklady nemocnice a polikliniky a byla odmítnuta úhrada odvedené práce.

V lednu 2017 proto informovalo představenstvo Město Rumburk jako jediného akcionáře, že za dané situace a podmínek není provoz nemocnice a polikliniky dlouhodobě udržitelný.

Město Rumburk se proto již v únoru 2017 obrátilo na Ústecký kraj jako na jediného potenciálně silného partnera, který by byl schopen zachovat dosavadní rozsah poskytované zdravotní péče, neboť provozuje několik obdobných nemocnic na svém území. Přes počáteční velmi slibné kroky a optimistická prohlášení, došlo na straně Ústeckého kraje ke změně postoje a jeho vstup do nemocnice ztratil pevné obrysy.

Město Rumburk se tedy v říjnu 2017 rozhodlo hledat potenciálního partnera otevřenou veřejnou soutěží i mezi zájemci ze soukromého sektoru. Soutěž byla ukončena v dubnu 2018 bez vítěze.

O celém procesu hledání strategického partnera byla informována veřejnost a o problémech nemocnice byly s předstihem informovány všechny možné dotčené i zainteresované strany, tedy Ústecký kraj, zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, Vláda ČR a Kancelář prezidenta ČR, bohužel bez hmatatelného výsledku.

Pro společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., znamenal proces hledání strategického partnera především vznik nejistoty mezi jejími zaměstnanci, kdy se mnozí z nich rozhodli ukončit svůj pracovní poměr a odejít jinam. Do společnosti s nejistou a nepředvídatelnou budoucností se pak jen velmi obtížně hledají noví zaměstnanci, kdy z tohoto důvodu začal společnosti, více než dříve, chybět zdravotnický personál. Negativní personální situace ve zdravotnictví v České republice a poloha nemocnice na hranicích s Německem pak celý vzniklý problém ještě znásobila. To se následně odrazilo především v propadu výkonů společnosti a zvyšování její ztráty, a to i přes hledání provozních úspor, provedenou restrukturalizaci a sestěhování jednotlivých oddělní do jednoho objektu.

Město Rumburk opětovně v květnu 2018 oslovilo Ústecký kraj s nabídkou na převzetí Lužické nemocnice a polikliniky, kdy nová jednání o jejím případném převzetí byla zahájena v prosinci téhož roku. V červenci 2019 jednání nemají žádný závěr, pouze neurčitá prohlášení.

 

Po celou dobu vedení společnosti se představenstvo snažilo udržet rozsah poskytované zdravotní péče v převzatém rozsahu. Představenstvo si uvědomovalo nezastupitelnost a důležitost nemocnice pro Šluknovský výběžek. Majitel byl o situaci pravidelně informován a hradil ztráty společnosti. Provozy zůstávaly zachovávány proto, aby je bylo možné předat jinému provozovateli. Cílem bylo zachování akutní lůžkové zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku.

Bohužel ze strany Ústeckého kraje stále nedošlo k rozhodnutí, zda a případně jakým způsobem od nemocnice provozování zdravotní péče převezme. Není ani jasná odpověď, jak tato péče bude v regionu zajišťována.

Pro majitele společnosti – Město Rumburk se tato situace stává bezvýchodnou a ekonomicky neúnosnou, a tak dne 10. července 2019 se rozhodlo neuhradit ztrátu společnosti za rok 2018 a neschválit finanční plán roku 2019. V návaznosti na tento krok bylo představenstvo nuceno 15. července 2019 podat návrh na zahájení insolventního řízení, tak jak mu tuto povinnost ukládá insolvenční zákon.

 

Závěrem chce představenstvo poděkovat všem zaměstnancům Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., za jejich věrnost, obětavost a víru v té nejtěžší době historie společnosti, kdy bez nich by již dávno nemohla být zdravotní péče ve Šluknovském výběžku poskytována a díky jejich přístupu i jejich loajalitě je poskytována i dnes, v tak složité situaci, ve které se nacházíme. Věříme, že jim proto patří poděkování, obdiv i podpora všech, kterým slouží a pomáhají při zdravotních problémech.

 

V Rumburku 16. července 2019                              

 

 

Představenstvo

Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

12.7.2019

OZNÁMENÍ_RDG

Ve dnech 15.,17.,24.,26. a 29. července od 15:00 hodin bude mimo provoz pracoviště RDG a CT v LNaP z provozních důvodů. V těchto dnech od 15:00 – 07:00 domluvena výpomoc RDG pracoviště v nemocnici Varnsdorf (neplatí pro CT vyšetření).

Děkujeme za pochopení

28.6.2019

OZNÁMENÍ_RDG _ SONO dětských kyčlí

5.7.

12.7.

19.7.

26.7.   v tyto dny nebude UZ kyčliček u dětiček

Kontroly až 2.8.2019

 

Zobrazit všechny

Litujeme, ale kalendář neobsahuje žádné akce na zvolené období.

sídlo společnosti:
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk
 sekretariat@nemrum.cz
 + 420 412 359 520, + 420 412 359 511 - sekretariát
ID datové schránky: 8vje2fi
IČO : 61538990 DIČ : CZ61538990
Pokladna:
 +420 412 359 523
budova polikliniky (první patro/vlevo)
Pokladní hodiny:  
Pondělí - Pátek 8:00 – 9:00 hodin