Informace pro návštěvy

Publikováno: 2.5.2016 | Autor: admin

Návštěvy pacientů hospitalizovaných v nemocnici Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk jsou pochopitelně vítané.

Doporučené návštěvní hodiny

Návštěvní dobu výrazně neomezujeme, ale doporučujeme odpolední hodiny. V průběhu dopoledne pacienti absolvují předepsaná vyšetření.

Návštěvní hodiny

Pondělí - Neděle

14:30 - 16:30   

Svátky

14:30 - 16:30  

Své příbuzné můžete navštívit v podstatě kdykoliv během dne, ale vždy byste měli brát zřetel na jejich zdravotní stav a organizaci práce na oddělení. Ideální dobu návštěvy můžete konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo zdravotním personálem přímo na oddělení. Každou svoji návštěvu, mimo oficiální návštěvní hodiny, ohlaste při příchodu na oddělení personálu.

Pokud chcete vykonat návštěvu na MOJIP, vždy se dopředu domluvte s ošetřujícím lékařem. Na tomto odděleních umožňujeme návštěvy s ohledem na jeho charakter pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek dle pokynů zdravotnického personálu nemocnice.

Z hygienicko-epidemiologických důvodů je v kompetenci  ředitele nemocnice návštěvy dočasně zakázat.

Věk dětí, které přicházejí na návštěvu pacienta, není omezen. Rozhodující je aktuální zdravotní stav pacienta, provozní podmínky, aktuální epidemiologická situace a charakter poskytované péče. Odpovědnost za přítomnost dětí, které přicházejí na návštěvu pacienta, má jejich zákonný zástupce.

Doporučení pro návštěvy

 • vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta zvolte přiměřenou dobu, délku návštěvy a počet lidí (menší skupinka), kteří se jí zúčastní,
 • při návštěvě berte ohled také na ostatní nemocné, (chovejte se  ukázněně – nemocní potřebují klid)
 • nesedejte na lůžka,
 • respektujte chod oddělení a pokyny personálu, k personálu přistupujte s důvěrou,
 • pacienta se snažte povzbudit a uklidnit, posilujte v něm vůli po léčbě a uzdravení,
 • zvažte vhodnost dárku pro hospitalizovaného pacienta,

  do nemocnice nepatří:
 • květiny v květináčích ani jiné předměty a věci, které mohou být zdrojem infekce,
 • řezané květiny při pobytu nemocného na oddělení operačních oborů,
 • větší množství ovoce a potravin, které rychle podléhají zkáze,
 • dětem nenoste hlučné a nebezpečné hračky,
 • na návštěvu rozhodně nepatří cigarety a alkohol,
 • potraviny noste s přihlédnutím k pacientově dietě, pokud potřebujete poradit, neostýchejte se s dotazem obrátit na ošetřujícího lékaře.

Hygiena rukou

5. květen patří každoročně Dni hygieny rukou, který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace. Mytí rukou je jeden z nejlehčích způsobů jak se vyhnout onemocnění a zabraňuje vzniku velké řady nemocí.

Před vznikem nebo přenosem infekčního onemocnění doma, na cestách i v nemocnici nás chrání hygiena rukou.

Ruce se myjí (i dezinfikují) doporučenými postupy.

Státní zdravotní ústav uveřejnil na svých stránkách prezentaci.

Dezinfekční prostředek na ruce použijeme tam, kde není možné ruce umýt vodou a mýdlem; ve zdravotnickém zařízení dezinfekci rukou upřednostňujeme před mytím - je rychlejší, účinnější a dostupná.

Dezinfekce se nanáší na suché ruce.

Součástí hygieny rukou je vždy i závěrečné ošetření ochranným krémem.

Naučte se pravidelně mýt nebo dezinfikovat ruce při pobytu v nemocnici.

Myjte si ruce pokaždé

 • když přicházíte do kontaktu s ostatními,
 • před jídlem,
 • po použití toalety.

Ruční dávkovač s dezinfekčním přípravkem s obsahem alkoholu je součástí každého oddělení.

Soubory ke stažení

clanky5163/myti_rukou.pdf184 KBDoporučený postup mytí rukou
Autor: admin | vloženo: 31. 05. 2016, 12:26
Stáhnout