Náměty, připomínky, poděkování a stížnosti

Publikováno: 2.5.2016 | Autor: admin

Dotazníky spokojenosti - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk

V rámci sledování kvality poskytované zdravotní péče si Vám dovolujeme předložit k vyplnění dotazníky spokojenosti se službami v naší nemocnici. Výsledky dotazníkové akce budou sloužit jako informace o kvalitě poskytované péče a budou využity pro její zlepšení.

Vyplněný dotazník můžete zaslat na adresu:

Adresa

Sekretariát

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Laben

pracoviště Rumburk

Jiráskova 1378/4, Rumburk

408 01 Rumburk

Pondělí  - Pátek  07.00 - 15.00

 

Více informací na adrese: https://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/kvalita-pece-v-kz/

 

Postup pro přijímání a vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Stížnosti můžete zasílat elektronicky na adrese: https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-pacienty/informace-pro-pacienty/vyrizovani-stiznosti/ 

nebo písemně na výše uvedenou adresu.