Průběh hospitalizace

Publikováno: 30.5.2016 | Autor: admin

Při příjmu budete lékařem plně informován a poučen o poskytovaných zdravotních službách (teprve poté můžete vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas s léčebným postupem či zákrokem).

Forma informovaného souhlasu

  • konkludentní (vyplývající z okolností),
  • ústní (provede se záznam do zdravotnické dokumentace),
  • písemná (poté co jste  zdravotnickým pracovníkem informován o navrženém zdravotním výkonu a možných rizicích a jsou Vám zodpovězeny všechny dotazy, podepisujete  tzv. informovaný souhlas).

 

O tom, zda bude vyžadován ústní nebo písemný informovaný souhlas, rozhoduje vždy poskytovatel zdravotních služeb (Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk).

Písemný informovaný souhlas  podepisujete vždy při přijetí do nemocnice, před operací, zdravotním výkonem či vyšetřením.

Zdravotnický pracovník Vás informuje o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého zdravotního výkonu včetně jeho možných důsledků, alternativ a rizik. V případě dalších otázek se obraťe na ošetřujícího lékaře.

Pokud tento souhlas i přes náležité vysvětlení odmítnete, vyžádá si Váš ošetřující lékař o tom písemné prohlášení.

Bez souhlasu lze pacienta hospitalizovat pouze v případech, které uvádí zákon. Jedná se například o stav, který vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby pacient vyslovil souhlas.

Informace o zdravotním stavu podává pacientovi jeho ošetřující lékař, eventuálně nelékařský zdravotník, v rozsahu odpovídajícím jeho kompetencím.

Informace o pacientech je možné získat od ošetřujícího lékaře nebo vedoucího lékaře oddělení osobně v době návštěv nebo telefonicky.

Pro bezpečnost při podávání informací po telefonu si pacient při nástupu k hospitalizaci zvolí tzv. „Komunikační heslo - PIN“. Pokud tomu není schopen, určí ho osoba blízká.
Používání komunikačního hesla podléhá přísným pravidlům. Lékař sdělí informace o zdravotním stavu pacienta prostřednictvím telefonu jen na základě toho, že volající správně sdělí dohodnuté komunikační heslo, k jehož sdělení ho lékař na počátku hovoru vyzve.

Soubory ke stažení

clanky5249/kz03_fo0470_souhlas_s_hospitalizaci.doc83 KBkz03_fo0470_souhlas_s_hospitalizaci.doc
Autor: Erika Drahotová | vloženo: 01. 07. 2021, 08:14
Stáhnout