Průběh hospitalizace

Publikováno: 30.5.2016 | Autor: admin

Při příjmu budete lékařem plně informován a poučen o poskytovaných zdravotních službách (teprve poté můžete vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas s léčebným postupem či zákrokem).

Forma informovaného souhlasu

  • konkludentní (vyplývající z okolností),
  • ústní (provede se záznam do zdravotnické dokumentace),
  • písemná (poté co jste  zdravotnickým pracovníkem informován o navrženém zdravotním výkonu a možných rizicích a jsou Vám zodpovězeny všechny dotazy, podepisujete  tzv. informovaný souhlas).

 

O tom, zda bude vyžadován ústní nebo písemný informovaný souhlas, rozhoduje vždy poskytovatel zdravotních služeb (LNaP, a.s.).

Písemný informovaný souhlas  podepisujete vždy při přijetí do nemocnice, před operací, zdravotním výkonem či vyšetřením.

Zdravotnický pracovník Vás informuje o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého zdravotního výkonu včetně jeho možných důsledků, alternativ a rizik. V případě dalších otázek ohledně výkonu, pro který přicházíte do LNaP, a.s., se neváhejte obrátit na ošetřujícího lékaře.

Pokud tento souhlas i přes náležité vysvětlení odmítnete, vyžádá si Váš ošetřující lékař o tom písemné prohlášení.

Bez souhlasu lze pacienta hospitalizovat pouze v případech, které uvádí zákon. Jedná se například o stav, který vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby pacient vyslovil souhlas.

Informace o zdravotním stavu podává pacientovi jeho ošetřující lékař, eventuálně nelékařský zdravotník, v rozsahu odpovídajícím jeho kompetencím.

Informace o pacientech je možné získat od ošetřujícího lékaře nebo vedoucího lékaře oddělení osobně v době návštěv nebo telefonicky.

Pro bezpečnost při podávání informací po telefonu si pacient při nástupu k hospitalizaci zvolí tzv. „Komunikační heslo - PIN“. Pokud tomu není schopen, určí ho osoba blízká.
Používání komunikačního hesla podléhá přísným pravidlům. Lékař sdělí informace o zdravotním stavu pacienta prostřednictvím telefonu jen na základě toho, že volající správně sdělí dohodnuté komunikační heslo, k jehož sdělení ho lékař na počátku hovoru vyzve.

Soubory ke stažení

clanky5249/vnitrni_rad_oddeleni_lnap_verze_01.pdf162 KBvnitrni_rad_oddeleni_lnap_verze_01.pdf
Autor: Erika Drahotová | vloženo: 27. 08. 2018, 17:07
Stáhnout