Propuštění

Publikováno: 2.5.2016 | Autor: admin

Po propuštění z nemocnice se do 3 dnů  hlaste  u svého všeobecného praktického lékaře a v případě dětí u praktického lékaře pro děti a dorost.

Při propuštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu, která obsahuje informace o průběhu léčení, o provedené operaci, následném režimu, kontrolách apod. Tato zpráva je určena pro registrujícího lékaře i jiného lékaře, který Vás  na hospitalizaci vyslal.
(eventuelně je zpráva zaslána doporučeně Vašemu lékaři).

Při propuštění Vám sestra na základě předepsání lékařem připraví léky, které Vám vystačí do návštěvy praktického lékaře, tedy na tři dny.

V případě, že péče o Vás vyžaduje i po propuštění kvalifikovanou ošetřovatelskou pozornost, obdržíte i tzv. ošetřovatelskou propouštěcí zprávu, která může být součástí souhrnné propouštěcí zprávy, vypracované ošetřujícím lékařem. Vy, a také osoba, která o Vás bude pečovat, získáte též informace týkajících se ošetřovatelské péče od sestry.

Pokud obdržíte poukaz na léčebnou či ortopedickou pomůcku, jeho platnost
je 90 dní od data vystavení (včetně), nestanoví-li lékař s ohledem na Váš zdravotní stav nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.