Co vzít s sebou do nemocnice

Publikováno: 2.5.2016 | Autor: admin
  • doklad totožnosti a průkaz pojištěnce,
  • starší záznamy o svém onemocnění (kopie lékařských zpráv), lékař z nich lépe a rychleji získá informace o Vašem zdravotním stavu,
  • další zdravotní dokumentaci (předoperační vyšetření, RTG snímky, doporučení k hospitalizaci, doklad o pracovní neschopnosti, pokud již byl vystaven),
  • seznam aktuálně užívaných léků, případně i léky v originálním balení (můžete si poznamenat seznam léků, na které jste v minulosti měli alergickou reakci

Dětský pacient

  • očkovací průkaz dítěte a mladistvého
  • školní potřeby
  • oblečení pro volný čas, vycházkové oblečení