Co nesmíte

Publikováno: 30.5.2016 | Autor: admin

Pokud jste  vyslovil písemný souhlas s poskytováním zdravotních služeb, jste povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup a řídit se vnitřním řádem nemocnice Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk.

Proto respektujte

  • zákaz kouření v objektu nemocnice s výjimkou míst k tomu určených,
  • zákaz konzumování alkoholických nápojů,
  • zákaz vstupu se zvířetem, vyjma asistenčního nebo vodícího psa a psů určených k provádění canisterapie (terapie za pomoci psů),
  • pokud si s sebou do nemocnice vezmete mobilní telefon, respektujte zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti některých přístrojů či provozů. Při telefonování berte ohled na ostatní pacienty.