Lůžková oddělení

Archiv:

Gynekologická stanice

Gynekologické oddělení včetně gynekologické ambulance (PAVILON I, U NEMOCNICE1298/6) je NOVĚ začleněno pod CHIRURGICKÉ oddělení jako GYNEKOLOGICKÁ STANICE.