Lůžková oddělení

Archiv:

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologické oddělení včetně gynekologické ambulance (PAVILON I, U NEMOCNICE1298/6) bude nyní každý 

pátek  od 15: 00 hodin UZAVŘENO.

OTEVŘENO bude v neděli od 15: 00 hodin.

O víkendu je gynekologické odd. včetně ambulance  UZAVŘENO.