Ochrana osobních údajů

Publikováno: 23.5.2018 | Autor: admin

Ochrana osobních údajů v Lužické nemocnici

V návaznosti na požadavek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dle čl. 13 je Lužická nemocnice (LN) povinná informovat fyzické osoby o skutečnostech uvedených v níže zveřejněném dokumentu. GDPR (General Data Protection Regulation).

Zachování mlčenlivosti a ochrana všech osobních údajů, o kterých se zaměstnanci v LN dozví v souvislosti s výkonem svého pracovního zařazení, považujeme za samozřejmost. Zcela zásadní je péče o ochranu osobních údajů v oblasti informací o pacientech a jejich zdravotním stavu. Uvědomujeme si, že jde o neobyčejně citlivé informace, které nesmí být zveřejněny a případně i zneužity. Proto věnujeme mimořádnou pozornost mimo jiné papírové i elektronické zdravotnické dokumentaci. 

Bez ohledu na nařízení EU postupujeme již dlouhou dobu v naší nemocnici dle zákonných norem a ctíme práva všech osob na ochranu osobních údajů a neoprávněného zasahování do soukromého a osobního života. Legislativní požadavky, jakožto tedy i pravidla GDPR, jsou implementovány do našich interních předpisů a Etického kodexu.

 

 

 

Soubory ke stažení

clanky5422/poverenec_pro_oou.pdf332 KBpoverenec_pro_oou.pdf
Autor: Erika Drahotová | vloženo: 12. 03. 2021, 08:20
Stáhnout