Aktuality

Archiv:

3.12.2019

OZNÁMENÍ

RDG pracoviště v Podhájí - 23.12.2019 a 27.12.2019 mimo provoz.

 

Z důvodu nepřítomnosti lékaře a lékařky nebude prováděno vyšetření – ultrazvuk prsů u žen a UZ kyčlí u dětí:

- dětské kyčle - 27.12. 2019

- UZ prsů – 17.12.2019 a 31.12.2019

25.11.2019 PřílohaPDF

Tiskové prohlášení insolvenčního správce pro veřejnost a zaměstnance LNaP, a.s.

Prohlášení insolvenční správkyně JUDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové k aktuální situaci v Lužické nemocnici a poliklinice, a.s.

18.11.2019

OZNÁMENÍ_UZ kyčlí u miminek

-          dne 17.12.2019 nebude UZ prsů z důvodu nepřítomnosti lékaře.

-          Od 18.11.- 22.11. z důvodu nemoci nepřítomna lékařka na neurologické ambulanci – poliklinice.

1.11.2019

OZNÁMENÍ_RDG _ dne 22.11. a 27.12. 2019 nebude SONO dětských kyčlí

20.9.2019

ZAVŘENO GYNEKOLIGICKÁ AMB. - POLIKLINIKA 29.10. 2019

V úterý 29.10.2019 bude gynekologická ambulance zavřena.

Děkujeme za pochopení.

15.8.2019

OZNÁMENÍ - MUDr.Karbula Dalibor, prim. dětského oddělení

V posledních týdnech se roztrhl pytel se zaručenými informacemi o Lužické nemocnici. Laicka veřejnost a hlavně média se předhánějí v šíření informací, výjimečně pravdivých, o tom, kolik lidí dalo výpověď, které oddělení už nefunguje, které nebude fungovat apod.

Nechám stranou diplomatická jednání všech zúčastněných a vyjádřím se k našemu "písečku". Kromě dovolené v počátku prázdnin , řádně a několik měsíců předem oznámené,funguje naše oddělení normálně. Úvahy o zavření, redukci, stacionáři apod. naše malé pacienty nezajímají a předpokládám, že ani jejich rodiče. Provozujeme oddělení i nám patřící obvody stejně jako v minulých letech, pohotovost na naší ambulanci je stále 24 hodin.

Pokud se něco změní, někdo rozhodne o redukci nebo ukončení naší činnosti, jistě to nebude ze dne na den a my vás budeme včas informovat a ev. vám poradíme, jak řešit vzniklou situaci.

Do té doby, prosím, nevěřte zaručeným zprávám okolí a médií a klidně se na nás obraťte. Někomu dělá dobře naší nemocnici škodit, jiného zase zajímá koláč sledovanosti a prodejů.

 

Dr.Karbula Dalibor, prim. dětského oddělení

29.7.2019

OZNÁMENÍ - RDG PRACOVIŠTĚ - SRPEN 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

 

ve dnech 02.,07.,14., a zatím 21. srpna  od 15:00 hodin bude mimo provoz pracoviště RDG a CT v LNaP z provozních důvodů.

 

V těchto dnech od 15:00 – 07:00 domluvena výpomoc RDG pracoviště v nemocnici Varnsdorf

(neplatí pro  CT vyšetření)

 

Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ - REHABILIATCE
26.7.2019

OZNÁMENÍ - REHABILIATCE

Ambulance rehabilitace na Podhájí od 19.8. – 30.8. bude z důvodu dovolené UZAVŘENA

ORDINACE MUDr. NOVÉ zůstává otevřena - úterý, středa, čtvrtek.

24.7.2019

Oznámení - NEUROLOGIE POLIKLINIKA

MUDr. Dvorská ORDINUJE od 29.7. - 9.8.2019

 

MUDr. Mondoková - DOVOLENÁ od 29.7. - 16.8.2019

 

 

NEUROLOGIE UZAVŘENA OD 12.8. - 16.8.2019

 

16.7.2019

Tiskové prohlášení představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. ze dne 16. 07. 2019

 

V březnu roku 2015 nastoupili noví členové představenstva za stavu, kdy společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., byla v ekonomickém a výkonnostním propadu a hrozilo uzavření dvou oddělení nemocnice.

 

Představenstvu se podařilo zachovat poskytování zdravotní péče v původním rozsahu, zastavit propad a zvýšit výkony. Přijatá opatření se však neprojevila v ekonomice společnosti.

Představenstvo se snažilo dojednat navýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které však odmítaly navýšení úhrad s argumentací znění úhradových vyhlášek. Zdravotní pojišťovny poděkovaly za ošetření jejich pojištěnců, ale odmítly zohlednit zvýšené náklady nemocnice a polikliniky a byla odmítnuta úhrada odvedené práce.

V lednu 2017 proto informovalo představenstvo Město Rumburk jako jediného akcionáře, že za dané situace a podmínek není provoz nemocnice a polikliniky dlouhodobě udržitelný.

Město Rumburk se proto již v únoru 2017 obrátilo na Ústecký kraj jako na jediného potenciálně silného partnera, který by byl schopen zachovat dosavadní rozsah poskytované zdravotní péče, neboť provozuje několik obdobných nemocnic na svém území. Přes počáteční velmi slibné kroky a optimistická prohlášení, došlo na straně Ústeckého kraje ke změně postoje a jeho vstup do nemocnice ztratil pevné obrysy.

Město Rumburk se tedy v říjnu 2017 rozhodlo hledat potenciálního partnera otevřenou veřejnou soutěží i mezi zájemci ze soukromého sektoru. Soutěž byla ukončena v dubnu 2018 bez vítěze.

O celém procesu hledání strategického partnera byla informována veřejnost a o problémech nemocnice byly s předstihem informovány všechny možné dotčené i zainteresované strany, tedy Ústecký kraj, zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, Vláda ČR a Kancelář prezidenta ČR, bohužel bez hmatatelného výsledku.

Pro společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., znamenal proces hledání strategického partnera především vznik nejistoty mezi jejími zaměstnanci, kdy se mnozí z nich rozhodli ukončit svůj pracovní poměr a odejít jinam. Do společnosti s nejistou a nepředvídatelnou budoucností se pak jen velmi obtížně hledají noví zaměstnanci, kdy z tohoto důvodu začal společnosti, více než dříve, chybět zdravotnický personál. Negativní personální situace ve zdravotnictví v České republice a poloha nemocnice na hranicích s Německem pak celý vzniklý problém ještě znásobila. To se následně odrazilo především v propadu výkonů společnosti a zvyšování její ztráty, a to i přes hledání provozních úspor, provedenou restrukturalizaci a sestěhování jednotlivých oddělní do jednoho objektu.

Město Rumburk opětovně v květnu 2018 oslovilo Ústecký kraj s nabídkou na převzetí Lužické nemocnice a polikliniky, kdy nová jednání o jejím případném převzetí byla zahájena v prosinci téhož roku. V červenci 2019 jednání nemají žádný závěr, pouze neurčitá prohlášení.

 

Po celou dobu vedení společnosti se představenstvo snažilo udržet rozsah poskytované zdravotní péče v převzatém rozsahu. Představenstvo si uvědomovalo nezastupitelnost a důležitost nemocnice pro Šluknovský výběžek. Majitel byl o situaci pravidelně informován a hradil ztráty společnosti. Provozy zůstávaly zachovávány proto, aby je bylo možné předat jinému provozovateli. Cílem bylo zachování akutní lůžkové zdravotní péče pro obyvatele Šluknovského výběžku.

Bohužel ze strany Ústeckého kraje stále nedošlo k rozhodnutí, zda a případně jakým způsobem od nemocnice provozování zdravotní péče převezme. Není ani jasná odpověď, jak tato péče bude v regionu zajišťována.

Pro majitele společnosti – Město Rumburk se tato situace stává bezvýchodnou a ekonomicky neúnosnou, a tak dne 10. července 2019 se rozhodlo neuhradit ztrátu společnosti za rok 2018 a neschválit finanční plán roku 2019. V návaznosti na tento krok bylo představenstvo nuceno 15. července 2019 podat návrh na zahájení insolventního řízení, tak jak mu tuto povinnost ukládá insolvenční zákon.

 

Závěrem chce představenstvo poděkovat všem zaměstnancům Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., za jejich věrnost, obětavost a víru v té nejtěžší době historie společnosti, kdy bez nich by již dávno nemohla být zdravotní péče ve Šluknovském výběžku poskytována a díky jejich přístupu i jejich loajalitě je poskytována i dnes, v tak složité situaci, ve které se nacházíme. Věříme, že jim proto patří poděkování, obdiv i podpora všech, kterým slouží a pomáhají při zdravotních problémech.

 

V Rumburku 16. července 2019                              

 

 

Představenstvo

Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

12.7.2019

OZNÁMENÍ_RDG

Ve dnech 15.,17.,24.,26. a 29. července od 15:00 hodin bude mimo provoz pracoviště RDG a CT v LNaP z provozních důvodů. V těchto dnech od 15:00 – 07:00 domluvena výpomoc RDG pracoviště v nemocnici Varnsdorf (neplatí pro CT vyšetření).

Děkujeme za pochopení