Telefonní seznam pracovišť

Publikováno: 3.5.2016 | Autor: admin

Níže naleznete kontakty na pracoviště zajišťující provoz nemocnice. Podrobnější kontakty na zdravotnická oddělení a ambulance  jsou v popisech jednotlivých oddělení a amulancích nebo v sekci management.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZvše

ICT - 412 359 + číslo

Odd. zdravotních pojišťoven
338