Personální dotazník

Určený pouze pro potřeby společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk

Osobní údaje
 1.Jméno
 2.Příjmení
 3.Titul
 4.Datum narození
 5.Státní občanství
 6.Bydliště
 7.Telefon
 8.Mobil
 9.E-mail
 10.Změněná pracovní schopnost
Zdravotní omezení
 11.Práce o kterou máte zájem
Vzdělání
 12.Vzdělání - dokončené
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
Druh školy - obor
Rok ukončení
Druh zkoušky
 13.Vzdělání - nedokončené
Škola
Počet tříd / semestrů
Rok ukončení
Další znalosti a dovednosti
 14.Absolvované kurzy, školení (druh, rok, zkouška)
 15.Jazykové znalosti
Anglický
Německý
Jiný jazyk - jaký?
Jiný jazyk
 16.Počítačové znalosti
Program
Program
 17.Řidičský průkaz
Skupina
 18.Zájmy a záliby
Praxe (předchozí a současné zaměstnání)
Název organizacePracovní zařazeníPracovní náplňOd - do
Doplňující informace
 19.Představa o hrubé měsíční mzdě
 20.Datum možného nástupu
 21.Z jakého důvodu hledáte nové zaměstnání?
 22.Jaká pracovní činnost Vám více vyhovuje?
 23.Pracujete raději:
 24.Jaká pracovní pozice Vám více vyhovuje?
 25.Zkušenosti s řízením kolektivu:
počet podřízených
 26.Služební cesty
 27.Máte zájem o další vzdělávání? Pokud ano, v jakém oboru?
 28.Co očekáváte od svého nového zaměstnání? V čem můžete být naší společnosti přínosem?
 29.Proč chcete pracovat právě ve společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.?
 30.Jaké pracovní pozice chcete dosáhnout v horizontu 2-3 let?
Souhlasím s uložením mnou vyplněného dotazníku ve společnosti Lužická nemocnice a poliklinika. a.s po dobu 5 let. Společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetí osobě a budou uschovány pouze pro interní záležitosti společnosti. Výše uvedený postup je nezbytný z hlediska zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dávám souhlas pro nakládání s mými osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely evidování a nakládání doloženými dokumenty jakožto uchazeče o zaměstnání v LNaP, a.s., a to po dobu trvání této evidence.

Nepovinné údaje

pokud uznáte za vhodné, můžete doplnit následující údaje

 31.Rodinný stav
Zaměstnání manžela / manželky
 32.Kuřák