Dotazník spokojenosti pacientů na lůžkových odděleních

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který bude sloužit ke zlepšení poskytovaných ambulantních služeb. Zaškrtněte prosím odpověď, která nejvíce vystihuje Váš názor. Nepřehlédněte v dotazníku místo, kam můžete podrobněji rozepsat své hodnocení či připomínky, za které Vám budeme také velmi vděční. V případě dětí vyplňuje dotazník zástupce dítěte.

Děkujeme za Váš čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Datum
 1.Na kterém oddělení jste byl/a/ hospitalizován/a?

... vyberte z nabídky místo hospitalizace

 2.Pohlaví
 3.Věk
 4.Na základě čeho jste se rozhodli pro tuto nemocnici?

můžete vybrat více odpovědí

 5.Šli jste do nemocnice s důvěrou?
 6.Při setkání se Vámi naši pracovníci představili?
a) lékař
b) sestra
c) ostatní pracovníci
 7.Byl/a/ jste seznámen/a/ s:
a) právy pacientů
b) vnitřním řádem oddělením
 8.Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
 9.Byl/a/ jste srozumitelně seznámen/a /s tím, komu mohou být poskytovány informace o Vašem zdravotním stavu?
 10.Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícím personálem:
a) sestrami

známkování od 1 do 5 jako ve škole

b) lékaři

známkování od 1 do 5 jako ve škole

 11.Byl/a/ jste spokojen/a/ se zájmem a časem, který věnoval Vašim problémům?
a) lékař
b) zdravotní a ošetřující personál (sanitář/ka)
 12.Pokud jste pociťoval/a/ bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reagováno?
 13.Ověřoval zdravotnický personál Vaše jméno před:
a) podáváním léků
b) zákrokem
 14.Byl/a/ jste spokojen/a/ s dostupností a pohotovém jednání personálu, když jste potřeboval/a/ pomoc?
 15.Vyhovoval/a/ Vám úroveň soukromí při léčbě, ošetřovatelských a hygienických úkonech?
 16.Byl/a/ jste spokojen/a/ s úrovní poskytované rehabilitační péče?
 17.Byl/a/ jste spokojen/a/ s denním režimem dne na oddělení (hodina buzení, vizity, návštěvy)?
 18.Jak jste byl/a/ spokojen/a/ se stravováním (chuť, kvalita, teplota jídla, servírování)?
 19.Byl/a/ jste spokojen/a/ s úklidem a čistotou na oddělení?
 20.Vysvětlili Vám zdravotníci, jak o sebe máte pečovat a jak užívat léky po propuštění z nemocnice?
 21.Řekl Vám někdo, jaké nebezpečné příznaky Vašeho zdravotního stavu máte po propuštění z nemocnice sledovat?
 22.Pokud byste musel/a/ v budoucnu znovu být hospitalizován/a/ v nemocnici, chtěl/a/ byste být léčen/a/ v Lužické nemocnici?
 23.Je něco, co byste navrhovali v nemocnici změnit / zlepšit? Napište co - popřípadě proč.

... sem můžete dopsat Váš text