Dotazník spokojenosti pacientů na ambulanci

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který bude sloužit ke zlepšení poskytovaných ambulantních služeb. Zaškrtněte prosím odpověď, která nejvíce vystihuje Váš názor. Nepřehlédněte v dotazníku místo, kam můžete podrobněji rozepsat své hodnocení či připomínky, za které Vám budeme také velmi vděční. V případě dětí vyplňuje dotazník zástupce dítěte.

Děkujeme za Váš čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Datum
 1.Ve které ambulanci jste byl/a/ ošetřena?

... vyberte z nabídky místo ošetření

 2.Pohlaví
 3.Věk
 4.Na základě čeho jste se rozhodli pro naši ambulanci?
 5.Ambulanci jste navštívil/a/:
 6.Cesta k ordinaci byla označena:
 7.Byl jste na vyšetření objednán/a/?
 8.Jak dlouho jste čekal/a/ před vstupem do ordinace?
 9.Měl/a /jste pocit, že pořadí vstupu do ordinace je organizované?
 10.Jak na Vás působilo prostředí čekárny?
a) čistota

známkování od 1 do 5 jako ve škole

b) dostatek místa k sezení

známkování od 1 do 5 jako ve škole

c) možnost využití aquamatů s pitnou vodou

známkování od 1 do 5 jako ve škole

 11.Jaký jste měl/a/ pocit z jednání lékařky/lékaře, která/ý Vás vyšetřoval/a?
 12.Byl Vám srozumitelně vysvětlen navržený postup léčby?
 13.Přístup zdravotní sestry k Vám hodnotíte?
 14.Informace předané sestrou byly:
 15.Měl/a/ jste při vyšetření či předávání informací pocit soukromí?
 16.Byl/a/ jste spokojen/a/ se zájmem a časem, který věnoval Vašim problémům:
a) lékař
b) sestra
 17.Doporučil/a/ byste naši ambulanci Vašim známým?
 18.Jiné slovní hodnocení (náměty, připomínky, pochvala):

... sem můžete dopsat Váš text