Testování PCR na COVID 19

Publikováno: 16.8.2021 | Autor: admin

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. Vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu.

Provádíme v pondělí,  úterý, čtvrtek a v pátek 8:00 - 9:00 hod., dle nastaveného reservačního systému.

 

Osobami, kterým se provádí vyšetření na jejich žádost (nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci), jsou:

a) osoby do dovršení 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

 

1. Žádanka  -  je buď vystavena v centrálním registru lékařem, KHS nebo odběrovým místem (v případě využití PCR  zdarma – na pojišťovnu).  Nepřijímáme tištěné žádanky.

2. Pro objednání stěru – online rezervační systém zde:

https://reservatic.com/cs/public_services/krajska-zdravotni-a-s-masarykova-nemocnice-v-usti-nad-laben-pracoviste-rumburk-odberove-misto-pcr

V rezervačním systému vyberte vyhovující datum a čas stěru. Vyplňte potřebné osobní údaje pro rezervaci.

Objednávací tel.linka je aktuálně nahrazena online objednávacím systémem.  Osobní objednání není z organizačních důvodů možné.

3. Odběrové místo je umístěno v suterénu objektu PAVILONU I, U Nemocnice 1298/6 (jako odběrové místo na Antigenní testy- PAVILON I (pavilon u bazénu). Přístup do odběrového místa je přímo z venku. NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY (čekárna – slouží pouze jako průchod, není určena k čekání na odběr. čeká se „venku“ – dodržujte pravidla: předepsané vzdálenosti min. 2 metry, respirátor FPP2. 

4. Na objednaný termín a čas se dostavte na odběrové místo, kde se prokážete dokladem totožnosti.  Pacient, který nebude objednán,  nebude odebrán (k odběru je potřeba nosného roztoku, který se musí připravit).

5. Výsledek vyšetření bude zaslán sms zprávou do telefonu, který jste zadali do žádanky přes lékaře či KHS, týž den po odběru ve večerních hodinách, nejpozději do druhého dne, z laboratoře. PLATNOST 3 dny.

6. Samoplátci  ANO - cena 814,- Kč  platební kartou

 

V Á N O Č N Í    S V Á T K Y

 

23.12. - NETESTUJEME                             
24.12. - NETESTUJEME
25.12. - NETESTUJEME
26.12. - NETESTUJEME                             

27.12. - 07:00 – 07:30 – ANITIGEN TEST, 08:00 – 9:00 PCR , přes reservační systém
28.12. - 08:00 – 09:00 - PCR přes reservační systém

29.12.  - NETESTUJEME

30.12. - 08:00 – 9:00 - PCR přes reservační systém
31.12. - 07:00 – 07:30 – ANTIGEN TEST přes reservační systém
( PCR netestujeme )

01.01.2022 - NETESTUJEME
02.01.2022 - NETESTUJEME