Testování antigenními testy na COVID 19

Publikováno: 16.8.2021 | Autor: admin

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod.

Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RAT antigenních testů.

Provádíme pondělí a pátek od 7 – 8 hodin.

Osoby, kterým se provádí vyšetření na jejich žádost (nejvýše jedenkrát za 7 dnů), jsou:
a) osoby do dovršení 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

1. OBJEDNEJTE SI KONKRÉTNÍ DATUM A ČAS  - pouze přes rezervační systém viz. níže: 

https://reservatic.com/cs/public_services/krajska-majetkova-prispevkova-organizace

ZMĚNA ADRESY od 1.11.2021

2. Adresa odběrového místa na antigenní testy: U Nemocnice 1298/6, Rumburk

Odběrové místo je umístěno v suterénu objektu PAVILONU I, U Nemocnice 1298/6 (jako odběrové místo na PCR - PAVILON I (pavilon u bazénu) Přístup do odběrového místa je přímo z venku. NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY (čekárna – slouží pouze jako průchod, není určena k čekání na odběr -  čeká se „venku“ – dodržujte pravidla: předepsané vzdálenosti min. 2 metry, respirátor FPP2. 

Dostavte se na daný termín. Na místě dodržujte rozestupy a mějte nasazenou ústenku, dále se držte dalších pokynů.

PLATNOST 24 hodin.

3. Samoplátci ANO - cena 201,- Kč, platební kartou