NOVÁ Multioborová jednotka intenzivní péče_MO JIP

Publikováno: 17.4.2019 | Autor: Drahotová Erika

V Lužické nemocnici se jedná o nově vzniklou (11. 03. 2019) jednotku. Došlo ke sloučení interní JIP a chirurgického JIP. Na jednotku jsou přijímáni pacienti z interního, chirurgického oddělení a ve výjimečných případech přímo z terénu od záchranné služby. Ze dvou samostatných JIPů došlo k omezení lůžek z 10-ti na 8.