Oddělení klinické biochemie a hematologie úspěšně splnilo dne 26. 11. 2018 podmínky Auditu II NASKL

Publikováno: 20.12.2018 | Autor: Drahotová Erika

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) úspěšně splnilo podmínky Auditu II, pro registrovanou odbornost 801, včetně výkonů sdílených s touto odborností. Získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu II. Audit se uskutečnil 26. 11. 2018, jeho splněním je přínosem jak pro pacienty, tak pro pojišťovny z hlediska nasmlouvání výkonů.

Pracoviště OKBH je evidováno v Registru klinických laboratoří  Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) při ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). Certifikát získala laboratoř na 2 roky a zapojila se tak do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR.

Poděkování za výborně odvedenou práci patří paní doktorce RNDr. M. Pechové celému kolektivu OKBH.

Soubory ke stažení

clanky5449/audit_ii.pdf306 KBaudit_ii.pdf
Autor: Erika Drahotová | vloženo: 20. 12. 2018, 12:35
Stáhnout
clanky5449/osvedceni_o_registraci_naskl.pdf265 KBosvedceni_o_registraci_naskl.pdf
Autor: Erika Drahotová | vloženo: 20. 12. 2018, 12:35
Stáhnout