Nemocnice podpořila druhý ročník akce „Živá knihovna povolání“

Publikováno: 9.11.2018 | Autor: Drahotová Erika

Živá knihovna povolání ukázala žákům, o čem které povolání je. Lužická nemocnice si pro žáky připravila představení povolání „sestřičky“ interaktivní formou.  Pozvaní žáci se mohli názorně přesvědčit, jaká práce zdravotní sestry v praxi vlastně je. V simulovaném prostředí se žáci seznámili s péčí o pacienta na polohovatelném nemocničním lůžku, měli možnost nacvičit si např. kardiopulmonální resuscitaci, poslechnout si fonendoskopem srdíčko spolužáka, popovídat si se sestřičkou, zhlédnout krátký videospot, prohlédnout si některé historické a současné pomůcky ze zdravotnictví.  Každý z účastníků  obdržel  letáček s výčtem profesí, které se v nemocnici mohou uplatnit. Primárním cílem tohoto projektu bylo ukázat dětem reálný pohled na povolání zdravotní sestry a dalších profesí, které jsou v nemocnici potřebné. 

Novinkou letošního ročníku byl slosovatelný voucher na exkurzi do Lužické nemocnice – těšíme se na výherce.