Poděkování Městu Milulášovice za sponzorský dar

Publikováno: 3.1.2018 | Autor: Drahotová Erika

Vedení společnosti Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. děkuje Městu Mikulášovice za finanční podporu ve formě daru ve výši 140.000 Kč.

Získané prostředky byly použity na nákup, instalaci a uvedení do provozu RTG kompletu TOPLIFT, konkrétně na finanční spoluúčast RTG stolu ELEVATOR 2. Zařízení od společnosti FOMEI s.r.o. umožňuje lepší manipulaci s imobilními pacienty nebo s pacienty s nadměrnou hmotností při skiagrafickém RTG snímkování v horizontální poloze pacientů.