Nemocnice podpořila akci „Živá knihovna povolání“

Publikováno: 3.11.2017 | Autor: Drahotová Erika

Ve čtvrtek 2. listopadu se v Domě kultury Střelnice Rumburk uskutečnila tzv. „Živá knihovna povolání“. Akci organizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR s cílem přiblížit jednotlivé profese žákům základních škol ze Šluknovského výběžku a pomoci jim s výběrem povolání.

Lužická nemocnice tento projekt podpořila a podílela se na jeho realizaci jako jeden ze sedmi zaměstnavatelů našeho regionu. Pro žáky si připravila představení povolání sestřičky interaktivní formou.  Pozvaní žáci se mohli názorně přesvědčit, jaká práce zdravotní sestry v praxi vlastně je.V simulovaném prostředí se žáci seznámili s péčí o pacienta na polohovatelném nemocničním lůžku, vyzkoušet si mohli manipulaci s některými operačními nástroji. Dále měli možnost nacvičit si např. kardiopulmonální resuscitaci, poslechnout si fonendoskopem srdíčko spolužáka, popovídat si se sestřičkou, zhlédnout krátký videospot, prohlédnout si některé historické a současné pomůcky ze zdravotnictví.  Každý z účastníků  obdržel  letáček s výčtem profesí, které se v nemocnici mohou uplatnit.

Primárním cílem tohoto projektu bylo ukázat dětem reálný pohled na povolání zdravotní sestry a dalších profesí, které jsou v nemocnici potřebné. 

Děkujeme Střední zdravotnické škole za zapůjčení historických věcí.