Lužická nemocnice pozvala studenty 4. ročníku Gymnázia Rumburk na krátkou exkurzi

Publikováno: 20.10.2017 | Autor: Drahotová Erika

Cílem této exkurze bylo mimo jiné poukázat na důležitost a jedinečnost  povolání lékaře a zdravotní sestry. Exkurze se zúčastnilo 19 studentů rumburského gymnázia, kteří se po maturitě budou rozhodovat o své další budoucnosti.

Zdravotní sestry jsou významným článkem ošetřovatelského týmu. Bez sester si fungující zdravotnictví nelze představit, jejich role je stejně důležitá jako role lékařů, byť to tak na první pohled nemusí zrovna vypadat. Ve většině zemí tvoří sestry nejpočetnější skupinu pracovníků ve zdravotnictví vůbec.

V současné době v Lužické nemocnici najde uplatnění zdravotní sestra zejména v těchto oborech:

  • sestra u lůžka ve směnném provozu,
  • sestra na jednotce intenzivní péče,
  • sestra v odborných ambulancích,
  • laborantka na rentgenovém pracovišti,
  • laborantka v biochemické a hematologické laboratoři,
  • rehabilitační pracovnice (fyzioterapeut).

Samozřejmě také lékaři jsou ve zdravotnictví nepostradatelní. Nedostatek lékařů je celorepublikový problém. 

Exkurze se skládala ze dvou částí, první část byla zahájena ve školící místnosti, ve které studenty přivítal  ředitel společnosti Mgr. Petr Dubravec  a hlavní sestra Andrea Prchalová. Přiblížili  důležitost a jedinečnost  povolání lékaře a  zdravotní sestry.   Na závěr studenti zhlédli 12 minutový videospot o Lužické nemocnici. Druhá část byla již zaměřena na samotné prostředí nemocnice. Následovaly prohlídky pod vedením odborných zástupců jednotlivých pracovišť, při kterých studenti poznali jednotlivá oddělení, odbornosti a zdravotníky. Například na oční ambulanci si mohli nechat změřit zrak.  Na rentgenovém pracovišti navštívili CT a sonografické vyšetření s názornou ukázkou. Operačními sály je provedla hlavní sestra. Zde se museli studenti kompletně převléci do oblečení, které je určeno pouze pro operační sály (operační čepice a ústenky). Exkurze byla ukončena prohlídkou lůžkového  chirurgického oddělení a jednotkou intenzivní péče.

Zda exkurze přispěje ke zvýšení zájmu studentů o lékařské a nelékařské obory, lze těžko odhadnout. Možná někteří, a to je důvod, proč Lužická nemocnice tuto akci podporuje.

Nezbývá, než poděkovat zdravotnickému personálu, který se nám věnoval opravdu pečlivě. Poděkování patří také  studentům, kteří projevili o exkurzi zájem a v neposlední řadě pedagogickému doprovodu.