Interní oddělení - Interní JIP

Publikováno: 29.5.2016 | Autor: admin
    Hakimi Kateřina

MUDr. Froňková Hana
vedoucí lékař

 

Hakimi Kateřina
staniční sestra


Pavilon II – Lesní 1062/26, Rumburk 408 01, tel.: +420 412 332 535
Interní oddělení - Interní JIP


Jednotka intenzivní péče disponuje šesti lůžky a jedním lůžkem příjmovým(resuscitačním). U dvou lůžek je možnost umělé plicní ventilace. Lékařský a ošetřovatelský tým zde pečuje o pacienty v těžkých stavech při interních onemocněních, nejčastěji akutní srdeční onemocnění, septické stavy, akutní intoxikace, metabolický rozvrat, selhání jater či ledvin, krvácení do trávicího traktu (GIT) a dalšími komplikacemi interních chorob, kdy hrozí, či došlo k selhání některé ze základních životních funkcí.

Spektrum výkonů prováděných na našem pracovišti

  • kanylace centrální žíly a artérie,
  • dočasná kardiostimulace,
  • transesofageální echokardiografie,
  • punkce -  břišní, hrudní a lumbální,
  • elektrická kardioverze (pokyny pro pacienty)

Lékaři

  • MUDr. Froňková Hana
  • externí lékaři

 

Zdravotní sestry

  • Hakimi Kateřina - Interní JIP, staniční sestra

Adresa: U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk

Ústředna telefon:  412 332 535

Interní JIP: 415 634 145