Oddělení centrálních operačních sálů

Publikováno: 29.5.2016 | Autor: admin
MUDr. Gloger Zdeněk    

MUDr. Gloger Zdeněk
primář

 

Havlasová Leona
vrchní sestra


Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, Rumburk 408 01, tel.: +420 412 332 551
Oddělení centrálních operačních sálů


Lužická nemocnice má celkem tři operační sály. Operační sály se nacházejí v 1. patře budovy Pavilonu I a tvoří trakt pro obory: chirurgie, gynekologie, ortopedie, traumatologie a oční. Součástí oddělení je také sterilizace, kde se sterilizuje nejen instrumentárium určené k operačním výkonům, ale i z ostatních oddělení a ambulancí Lužické nemocnice.

Operační léčba vyžaduje vysoké nároky na technické a materiální vybavení, speciální výcvik personálu, dokonalé dodržování asepse, antisepse a sterility a také speciální organizaci práce. Během dne se na našich sálech vystřídá až 10 pacientů, ročně 2 tisíce. Každému z nich se plně věnujeme, abychom mu pomohli překonat  úzkost a strach z operace.  Těší nás zdárný průběh operace a spokojený pacient, kterému pak jen můžeme přát brzké uzdravení.

Provozní činnost operačních sálů je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně.

Lékaři

  • z chirurgického oddělení
  • gynekologicko-porodnického oddělení
  • z oční ambulance

Zdravotní sestry

  • Havlasová Leona - vrchní sestra

 

Na oddělení operačních sálů pracují zdravotní sestry, které jsou registrovány dle zákona č. 105/2011 o nelékařských zdravotnických povoláních a absolvovaly pomaturitní specializační studium ,,perioperační péče".


Nižší zdravotnický personál je proškolen pro práci na operačním sále a je zastoupen v počtu 4 pracovníků.

Adresa: U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk

Ústředna telefon: 412 332 551

Váš pobyt na operačním sále

Informace k průběhu operace získáte již na odděleni od lékaře - operatéra a také z informovaného souhlasu, který před provedením operačního výkonu podepisujete.  Pacient, který je náležitě připraven k operačnímu výkonu, je z oddělení přivezen na určený operační sál podle rozpisu v operačním programu a po premedikaci (podání určitých léků, kterými  je nemocný zbaven napětí a strachu  před úvodem do anestezie ) předán týmu  operačních sálů. Převzetí  pacienta probíhá ve vstupním filtru. Pacient musí být náležitě informován o dalších krocích při jeho pobytu na operačním sále. Komunikace na operačním sále  je nezbytnou součástí péče o pacienta.

 

Pro bezpečný průběh Vašeho operačního výkonu doporučujeme dodržet tyto pokyny

  1. Pokud kouříte, omezte několik dní před výkonem kouření a den před výkonem nekuřte vůbec.
  2. Dodržte náš požadavek lačněni před výkonem, na oddělení budete přesně informováni, kdy naposledy můžete jíst a pít. Tímto opatřením předejdete riziku zvracení.
  3. Před výkonem vyjměte zubní protézu, oční čočky, sluchadla, odložte brýle, šperky, sponky, piercing a vlasové paruky. Delší vlasy stáhněte gumičkou.
  4. Před anestezií nepoužívejte make-up, oční stíny a řasenku - hrozí riziko zánětu očních spojivek. Lak na nehty znemožňuje Vaše monitorování během operačního výkonu.
  5. Je-li plánováno Vaše propuštění do domácí péče v den operačního výkonu či vyšetřeni, nesmíte v tento den řídit motorové vozidlo. Nedoporučuje se provádět právní úkony, činit důležitá rozhodnuti a je vhodné se vyvarovat práce s nebezpečnými nástroji či přístroji. Zajistěte si  předem doprovod dospělou osobou domů a její dohled nad Vámi do následujícího dne.
  6. Pokud jste nachlazeni (v akutním stavu infekčního onemocněni) nebo pokud proděláte 14 dnů před plánovaným výkonem nějaké akutní infekční onemocněni (např. angínu), upozorněte na tuto skutečnost lékaře.

Další informace