Pediatrické oddělení

Publikováno: 29.5.2016 | Autor: admin

 

 

 

 

 

     

MUDr. Karbula Dalibor
vedoucí lékař

 

Kováčová Ivana
vrchní sestra


Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, Rumburk 408 01, tel.:  412 332 551
Pediatrické oddělení

 


Dětské oddělení nemocnice má dvě části. Novorozenecká část, která se nachází v přízemí porodnice, je po rekonstrukci a poskytuje maminkám i jejich rodinám dostatečný komfort. V SOUČASNÉ DOBĚ MÁME NOVOROZENECKOU ČÁST od 1. dubna 2017 UZAVŘENOU.

Dětské oddělení se nachází ve druhém patře stejné budovy.

Dětské oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči o děti od narození do dosažení 19 let. Přijímáme  dětské pacienty z celého  Šluknovského  výběžku v celé šíři onemocnění dětského věku. 

Lůžková část dětského oddělení je trvale využívána k léčbě celého spektra akutních onemocnění. Na oddělení ve spolupráci s lékaři chirurgického oddělení léčíme i stavy po úrazech a operacích. Vycházíme vstříc individuálním potřebám pacientů i jejich rodičů. Respektujeme Chartu práv hospitalizovaného dítěte.

Vyžaduje-li zdravotní stav dítěte specializovanou péči, je tato péče zajištěna na vyšším pracovišti, nejčastěji na dětské klinice  v Ústí nad Labem. Dále na oddělení  provádíme plánovaná vyšetření dle požadavků praktického lékaře pro děti a dorost.

Dětským pacientům je umožněna přítomnost rodičů v průběhu celé hospitalizace a kontakt s dalšími blízkými osobami. Jsme rádi, že dokážeme vyhovět prakticky ve všech případech. Náklady spojené s ubytováním a poskytnutím stravy doprovodu dětí do šesti let věku jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Poskytnutí hospitalizačního lůžka pro doprovod dětí starších šesti let je zpoplatněno částkou dle ceníku služeb LNaP, a.s.

Součástí oddělení je také mateřská školka a škola, která za pomoci paní učitelky přispívá k vyplnění volného času dětí během pobytu na oddělení a vypomáhá s učením. Děti mohou dále při pobytu využívat herny.

V současné době,  především díky sponzorským příspěvkům, nabízíme dětem na pokojích takové vybavení, které jim zpříjemní pobyt: televizor, DVD přehrávač, wifi připojení. Rádi bychom i nadále zlepšovali  komfort pacientů a vybudovali např. na každém pokoji sociální zařízení.

Novorozenecké oddělení je součástí gynekologicko-porodnického oddělení  a poskytuje péči novorozencům v systému rooming in (dítě na pokoji společně s matkou). Pokud to zdravotní stav novorozence a maminky umožňuje, novorozenec je po porodu přiložen k matce a poté je stále v blízkosti a v péči matky pod stálým dohledem sester. Po dvou hodinách  je novorozenec společně s matkou převezen na oddělení šestinedělí. Na pokoji má každé miminko vlastní pojízdnou postýlku vybavenou monitorovacím přístrojem (tzv. chůvičkou, která sleduje  případnou dechovou  nepravidelnost, zástavu dechu, slouží jako  prevence syndromu náhlého úmrtí kojenců u dětí v období prvního roku jejich života.)

Děti maminek po císařském řezu nebo po komplikovaném porodu jsou umístěny v samostatné místnosti pro novorozence, která je vybavena čtyřmi postýlkami, moderním inkubátorem a výhřevným lůžkem. Vybavení umožňuje krátkodobou intenzivní péči, vážnější stavy jsou přeloženy do jiných zdravotnických zařízení poskytujících specializovanou intenzivní péči o novorozence. Naše sestřičky pečují nejen o miminka, ale i o jejich maminky. Již od porodu je věnována velká pozornost kojení. Naším cílem je, aby co největší procento novorozenců odcházelo z našeho oddělení kojeno, neboť mateřské mléko je nejideálnější výživou pro každého novorozence. V průběhu pobytu se pravidelně 1-2x denně sleduje hmotnost novorozence. Sestřičky pomáhají maminkám s koupáním, vážením a celkovou péčí o kojence. Jsou jim pevnou oporou a vždy přispěchají s pomocí i radou. V průběhu hospitalizace jsou prováděna u všech novorozenců doporučená screeningová vyšetření.

Podmínkou propuštění je dobrý klinický stav novorozence, nastupující laktace, zastavení hmotnostního úbytku a nevýznamná žloutenka a samozřejmě i přání matky. Propuštění po spontánním porodu je většinou po 2 až 3 dnech, po císařském mezi 5. a 6. dnem.

Dětské odborné ambulance

Praktické lékařství pro děti a dorost – Dětská střediska

Lékaři + externí

  • MUDr. Karbula Dalibor - primář oddělení
  • MUDr. Jančová Radka
  • + EXTERNÍ LÉKAŘI

Zdravotní sestry

  • Kováčová Ivana - vrchní sestra

Adresa: Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk

Ústředna telefon: 412 332 551
Pediatrické oddělení: 412 359 329

Pediatrické oddělení 2. patro

 

Návštěvní hodiny - každý den od 14:30 do 16:30 hodin. Po dohodě s ošetřujícím lékařem je podle harmonogramu naplánovaných vyšetření návštěva možná i v jiném čase. Doporučený počet návštěvníků 1-2, leží zde i velmi malí pacienti, na které je potřeba brát ohled.
Zajišťujeme lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost pro spádovou oblast Šluknovského  výběžku.

Ordinační hodiny v době pohotovosti

Všední den 17:00 - 07:00 hodin

Víkend + svátky 24 hodin

Regulační poplatek 90,- Kč se hradí bez ohledu na věk pacienta.