ARO (nelůžkové)

Publikováno: 29.5.2016 | Autor: admin

 

 

MUDr. Bělič Jan   Malá Jitka

MUDr. Bělič Jan
primář

 

Malá Jitka
vrchní sestra


Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, Rumburk 408 01, tel.: +420 412 332 551
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) - nelůžkové


Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Lužické nemocnice v Rumburku je samostatné oddělení zajišťující komplexní anesteziologickou péči pro pacienty všech oborů a oddělení Lužické nemocnice a polikliniky a.s.  V Lužické nemocnici nemá ARO (na rozdíl od větších nemocnic) resuscitační lůžka. Jako nelůžkové oddělení tedy poskytuje zejména anesteziologickou péči u operačních výkonů, a resuscitační péči pacientům se selháním životních funkcí s nutností podpory životních funkcí poskytuje konziliární formou na jednotkách intenzivní péče chirurgického a interního oddělení.

Anesteziologická péče u operačních výkonů ve zjednodušeném pohledu zahrnuje celkové anestezie („narkózy“), regionální anestézie („místní umrtvení“) či kombinované anestézie (kombinace celkové anestézie s některou z forem místní anestézie).

Vhodný způsob anestézie je lékařem ARO (anesteziologem) s pacientem projednán při anesteziologické vizitě, obvykle odpoledne či večer den před operací. Lékař ARO pacientovi vysvětlí důležité součásti přípravy před anestézií, průběh anestézie a péči po ukončení anestézie a pacient má možnost se ptát na vše, co s anestézií souvisí.

Pro volbu způsobu anestézie je rozhodující typ operace a zdravotní stav pacienta. Ke zvolení správného postupu a přípravy je nezbytné kvalitní předoperační vyšetření praktickým lékařem, případně u závažněji nemocných pacientů vyšetření specialistou (kardiologem, plicním lékařem, neurologem, endokrinologem). Někdy může být rozumné dokonce výkon odložit a pacienta k výkonu lépe připravit (kvalitní výživa, fyzická výkonnost, kompenzace chronických onemocnění apod.) nebo jen dovyšetřit, aby rizika výkonu byla co nejmenší.

Souhlas se zvoleným způsobem anestézie pacient stvrzuje podpisem „Informovaného souhlasu s anestézií“. Bez písemného souhlasu pacienta (nebo jeho zákonného zástupce v případě nesvéprávných pacientů a neplnoletých pacientů) nelze kromě výjimečných situací anestézii pacientovi podat.

 Při celkové anestézii není pozornost věnována pouze „uspání“ a bezbolestnosti. K minimalizaci následků operačního výkonu je během celkové anestézie nezbytné udržet dobrou funkci krevního oběhu (často je nezbytná podpora oběhu léky), správnou úroveň dýchání (dýchání přístrojem), udržet tělesnou teplotu, a na konci výkonu zajistit spolehlivé odeznění účinků anestézie k umožnění bezpečného předání z operačního sálu na oddělení. Mnoho zdánlivě drobných a často neviditelných detailů se výrazně podílí na výsledku operací a léčby. Jejich výčet přesahuje rámce tohoto sdělení, za zmínku ale jistě stojí velký důraz, který je kladen na kvalitní léčbu bolesti a prevenci pooperační nevolnosti, které musí začít ještě před zahájením operace, a pak musí se stejným důrazem a pečlivostí pokračovat i na oddělení, jinak může být vlivem zátěže a stresu výsledek operace zhoršen.

Regionální („místní“) anestézie je využívána stále více. Poskytuje totiž pacientovi zejména několikahodinovou bezbolestnost bez nadměrného útlumu silnými analgetiky a v některých případech umožňuje snížit rizika anestézie, je proto pacientům často anesteziologem doporučována. Některé metody regionální anestézie anesteziologové poskytují k tlumení velkých bolestí u bolestivých stavů či onemocnění. Například u vícenásobných zlomenin žeber či u bolestí při akutním zánětu slinivky je velmi efektivní metodou tzv. epidurální analgezie (hadičkou zavedenou do páteře se podávají místní anestetika k nervovým kořenům).  V poslední době se díky používání navigace ultrazvukovým přístrojem výrazně zvýšila kvalita regionálních anestézií a zejména došlo k rozšíření spektra poskytovaných znecitlivění.

Stálá přítomnost anesteziologického týmu (lékař a anesteziologická sestra) i v mimopracovní době je nezbytná pro akutní operace, pro případy neodkladné resuscitace a pro náhlé příhody na porodním sále. Tedy pro ARO neplatí žádné ordinační hodiny.

Lékaři

  • MUDr. Bělič Jan - primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení
  • MUDr. Kongkham Soth - zástupce primáře
  • MUDr. Kousalová Veronika

Externí lékaři

  • MUDr. Trávníček Martin
  •  

Vrchní sestra

  • Malá Jitka

Adresa: U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk
Telefon: 412 332 551

Souhlas se zvoleným způsobem anestézie pacient stvrzuje podpisem „Informovaného souhlasu s anestézií“. Bez písemného souhlasu pacienta (nebo jeho zákonného zástupce v případě nesvéprávných pacientů a neplnoletých pacientů) nelze kromě výjimečných situací anestézii pacientovi podat.