Kardiologická ambulance

Publikováno: 20.5.2016 | Autor: admin

se přestěhovala - NOVÁ adresa:

Pavilon I – U Nemocnice 1298/6  1. patro, Rumburk 408 01, tel.: 412 359 301

Kardiologická ambulance

Telefonické objednání na vyšetření po 10:00 hodině.


Kardiologie je tvořena kardiologickou ambulanci v přízemí a dvěma samostatnými pracovišti funkční diagnostiky v prvním patře. Zajišťujeme kompletní neinvazivní fukční vyšetření kardiovaskulárního aparátu a ve velmi úzké spolupráci především s kardiocentrem KNL pak srdeční katetrizaci, implantaci kardiostimulátoru a radiofrekvenční ablaci - moderní metodu léčby srdečních arytmií, včetně zajištění kardiochirurgických výkonů jakou jsou srdeční by-pass a náhrady chlopní v centrech jakou klinika kardiovaskulární chirurgie VFN Praha 2, IKEM či Nemocnice na Homolce. Na našem oddělení a to na JIP provádíme i elektrické kardioverze ke zrušení srdečních arytmií ambulantní cestou, jak akutně tak plánovaně po objednání.

 

Echokardiografie

V blízkosti JIP je i echokardiografická laboratoř a laboratoř funkční diagnostiky, včetně haed-up tilt testu. Proto echokardiografická a funkční vyšetření jsou u nás plně k dispozici, echo i formou bed side, denně je možná í jícnová echokardiografie. Více informací o echokardiografii zde.

 

HUTT test

Test na nakloněné rovině, tzv. head- up tilt test (HUTT) neboli test pasivní vertikalizací Jedná se o vyšetření, které lékař doporučí při vyšetřování příčiny krátkodobého bezvědomí. V průběhu vlastního vyšetření je vyšetřovaný položen na sklopné lehátko, které je v průběhu vyšetření postupně sklápěno spolu s vyšetřovaným do svislé polohy. Po dobu vyšetření je monitorován tlak krve a elektrokardiogram vyšetřovaného. V průběhu vyšetření může dojít k významnému poklesu tlaku krve nebo srdeční frekvence, které se může projevovat pocitem na omdlení, nebo krátkým bezvědomím – test je poté hodnocen jako pozitivní a nemocnému je doporučena cílená léčba. Celková doba vyšetření je cca 60 minut, vyšetření je minimálně zatěžující a nemá prakticky žádné komplikace, vyšetřovaný je po celou dobu pod kontrolou zdravotního personálu.

Lékaři

 • MUDr. Froňková Hana
 • MUDr. Mikulcová Jana
 • MUDr. Novák Antonín
 • MUDr. Vondráček Petr
 • MUDr. Jurij Talanov
 • MUDr. Mikulcová Jana
 • MUDr. Dvorská Marta

Zdravotní sestry

 • Večerková Ludmila
 • Vondráčková Gabriela

Adresa: U Nemocnice 1298/6, 408 01  Rumburk, PAVILON I
Telefon: 412 359 301

 

Ordinační doba

Pondělí

10:00 - 12:30 hodin

ECHO + kardio poradna

Úterý

10:00 - 12:30 hodin

ERGOMETRIE

Středa

8:00 - 10:00 hodin
10:00 - 12:30 hodin

13:00 - 14:00 hodin

ECHO
ECHO + kardio poradna

HUTT

Informované souhlasy s poskytnutím zdravotních služeb:

 • Elektrická kardioverze
 • Test na nakloněné rovině