Kardiologická ambulance

Publikováno: 20.5.2016 | Autor: admin

Pavilon I – U Nemocnice 1298/6  1. patro, Rumburk 408 01, tel.: 412 359 211

Kardiologická ambulance

Telefonické objednání na vyšetření po 10:00 hodině.


Kardiologie je tvořena kardiologickou ambulanci v přízemí a dvěma samostatnými pracovišti funkční diagnostiky v prvním patře. Zajišťujeme kompletní neinvazivní fukční vyšetření kardiovaskulárního aparátu a ve velmi úzké spolupráci především s kardiocentrem KNL pak srdeční katetrizaci, implantaci kardiostimulátoru a radiofrekvenční ablaci - moderní metodu léčby srdečních arytmií, včetně zajištění kardiochirurgických výkonů jakou jsou srdeční by-pass a náhrady chlopní v centrech jakou klinika kardiovaskulární chirurgie VFN Praha 2, IKEM či Nemocnice na Homolce. Na našem oddělení a to na JIP provádíme i elektrické kardioverze ke zrušení srdečních arytmií ambulantní cestou, jak akutně tak plánovaně po objednání.

 

Echokardiografie

V blízkosti JIP je i echokardiografická laboratoř a laboratoř funkční diagnostiky, včetně haed-up tilt testu. Proto echokardiografická a funkční vyšetření jsou u nás plně k dispozici, echo i formou bed side, denně je možná í jícnová echokardiografie. Více informací o echokardiografii zde.

 

HUTT test

Test na nakloněné rovině, tzv. head- up tilt test (HUTT) neboli test pasivní vertikalizací Jedná se o vyšetření, které lékař doporučí při vyšetřování příčiny krátkodobého bezvědomí. V průběhu vlastního vyšetření je vyšetřovaný položen na sklopné lehátko, které je v průběhu vyšetření postupně sklápěno spolu s vyšetřovaným do svislé polohy. Po dobu vyšetření je monitorován tlak krve a elektrokardiogram vyšetřovaného. V průběhu vyšetření může dojít k významnému poklesu tlaku krve nebo srdeční frekvence, které se může projevovat pocitem na omdlení, nebo krátkým bezvědomím – test je poté hodnocen jako pozitivní a nemocnému je doporučena cílená léčba. Celková doba vyšetření je cca 60 minut, vyšetření je minimálně zatěžující a nemá prakticky žádné komplikace, vyšetřovaný je po celou dobu pod kontrolou zdravotního personálu.

což vede ke zvýšení srdeční námahy. Během vyšetření se průběžně monitoruje EKG, srdeční frekvence a krevní tlak. Vyšetření se provádí jako pomocná metoda v diagnostice příčiny bolestí na hrudi, jejichž příčinou může být omezení průtoku krve v tepnách zásobujících svalovinu srdce (tzv. ischémie myokardu). Ta může být vyvolaná přítomností významných zúžení věnčitých tepen.

 

Bicyklová ergometrie (zátěžový EKG test)

Cílem tohoto vyšetření je diagnostika onemocnění věnčitých tepen (ICHS) na základě EKG změn a typických klinických obtíží vznikajících při fyzické zátěži. Snížení výkonnosti srdečního svalu vede k abnormální srdeční frekvenci , poruchám srdečního rytmu, EKG známkám nedostatečného prokrvení srdečního svalu. Při vyšetření se hodnotí srdeční odpověď při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku. Provádí se na bicyklovém ergometru (nebo zátěž na běhátku, rumpálu,..). Při vyšetření se zvyšuje postupně zátěž , což vede ke zvýšení srdeční námahy. Během vyšetření se průběžně monitoruje EKG, srdeční frekvence a krevní tlak. Vyšetření se provádí jako pomocná metoda v diagnostice příčiny bolestí na hrudi, jejichž příčinou může být omezení průtoku krve v tepnách zásobujících svalovinu srdce (tzv. ischémie myokardu). Ta může být vyvolaná přítomností významných zúžení věnčitých tepen.

Indikace k vyšetření

 • Diagnostika tzv. ischemické choroby srdeční (ICHS)
 • Zjištění účinnosti předepsaných léků.
 • Diagnostika nepravidelnosti srdečního rytmu, které se mohou objevit při zátěži.
 • Návrh rehabilitace pro pacienty po infarktu myokardu, pro pacienty léčící se s chronickým srdečním selháváním.

Postup vyšetření

Zátěžový test se provádí v kardiologické vyšetřovně. Před začátkem vlastního vyšetření se pacientovi na hrudník připevní a zajistí elektrody. Před vyšetřením se natočí klidový elektrokardiogram.Vyšetření je zahájeno tak, že pacient začne zvolna šlapat na vyšetřovacím kole. Po několika minutách se v periodických intervalech začne se zvyšováním zátěže (odpor, vůči kterému pacient šlape). Se zvyšující se intenzitou zátěže se současně začínají zvyšovat nároky srdce na kyslík. Během vyšetření se v pravidelných intervalech měří krevní tlak (měřící manžeta je umístěna na paži), kontinuálně se monitoruje EKG křivka. Pacient je vybídnut, aby hlásil jakékoliv příznaky, které se mohou v průběhu vyšetření objevit (bolest na hrudi, dušnost, točení hlavy, pocit na omdlení…).

V případě bolesti na hrudi, dušnosti, celkového vyčerpání… se vyšetření ukončí. Délka vyšetření je obvykle přibližně 15 min. Po skončení testu lékař vyhodnotí průběh vyšetření.

Lékaři

 • MUDr. Mikulcová Jana
 • MUDr. Novák Antonín
 • MUDr. Vondráček Petr

Zdravotní sestry

 • Večerková Ludmila
 • Vondráčková Gabriela

Adresa: U Nemocnice 1298/6, 408 01  Rumburk, PAVILON I
Telefon: 412 359 211

 

Ordinační doba

Pondělí

10:00 - 12:30 hodin - ECHO + kardio poradna

13:00 - 14:10 HUTT

 

Úterý

10:00 - 12:00 hodin - ECHO

12:00 - 14:00 ERGOMETRIE

 

Středa

8:00 - 10:00 hodin - ECHO
10:00 - 12:30 hodin - Kardio poradna + ECHO

13:00 - 14:00 hodin - HUTT

 

Čtvrtek

9:00 - 15:00 hodin - Kardio poradna + ECHO

 

Pátek

10:00 - 15:00 hodin - Kardio poradna + ECHO

 

Informované souhlasy s poskytnutím zdravotních služeb:

 • Elektrická kardioverze
 • Test na nakloněné rovině
 • Bicyklová ergometrie

Příprava k vyšetření

Doporučuje se alespoň 3 hodiny před vyšetřením nejíst a nepít ve větším množství, nekouřit.

Alespoň 12 hodin před vyšetřením nevykonávat neobvyklou fyzickou námahu.

Vzít si pohodlnou sportovní obuv.

Vysadit léky jako: nitráty (Cardiket, Isomer, Iso-Mack, Mycor, Nitro-Mack, Mono Mack, Olicard, Sorbimon, Corvaton, Molsihexal…) 24 hodin před vyšetřením u nemocných s lehkou formou anginy pectoris (diagnostické testy) – tyto léky tlumí klinickou reakci na zátěž, mohou zvyšovat toleranci zátěže.

Vysadit léky tzv. beta-blokátory (např. Vasocardin, Betaloc, Egiloc, Tenormin, Concor, Lokren, Sectral…) 2-3 dny před vyšetřením (v případě diagnostického testu), s event. náhradou lékem z jiné skupiny antihypertenzní medikace pro dobrou kompenzaci TK před vyšetřením.