Oddělení BOZP a PO

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01  Rumburk, budova polikliniky (2. patro)

Externí pracovnice: Libuše Říhová, odborně způsobilá pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu

Kontakt: 602 113 741, rihova.Libuse@seznam.cz

 

Technik BOZP a PO zajišťuje všechny činnosti související s bezpečností práce a požární ochranou v nemocnici. Pro všechny zaměstnance nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Laben - pracoviště Rumburk zajišťuje školení o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají jejich práce a pracoviště.