Úsek informatiky, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin

Adresa: U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk, (za  PAVILONEM  I)

Vedoucí: Vladislav Večerek

Kontakt: 412 359 201, vecerek@nemrum.cz

 

Úsek informatiky spravuje v rámci LNaP, a.s. více  než 120 PC. Od roku 2015 je areál nemocnice pokryt bezdrátovou sítí WiFi, kterou mohou využívat nejen zaměstnanci LNaP, a.s., ale také pacienti a návštěvníci nemocnice. Jedním z hlavních cílů je zajistit bezproblémový provoz všech informačních systémů instalovaných v LNaP, a.s.

Úsek dále administrativně zajišťuje agendu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, informuje pojišťovny o změnách v personálním a technickém zajištění pracovišť, zajišťuje nasmlouvání zdravotních výkonů, zpracování faktur a jejich předkládáni do zdravotních pojišťoven, realizuje zpracování zúčtovacích a revizních zpráv ze ZP a podílí se na tvorbě opravných účtů. Metodicky a systémově vede dokumentační sestry na všech odděleních a ambulancích, realizuje školení pro všechny zaměstnance.