IT odbor, oddělení IT, oddělení Smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin

Adresa: U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk, (za  PAVILONEM  I)

Vedoucí: Vladislav Večerek

Kontakt: 412 359 201, vecerek@nemrum.cz

 

Úsek informatiky spravuje v rámci nemocnice Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Laben - pracoviště Rumburk více  než 120 PC.

Úsek dále administrativně zajišťuje agendu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, informuje pojišťovny o změnách v personálním a technickém zajištění pracovišť, zajišťuje nasmlouvání zdravotních výkonů, zpracování faktur a jejich předkládáni do zdravotních pojišťoven, realizuje zpracování zúčtovacích a revizních zpráv ze ZP a podílí se na tvorbě opravných účtů. Metodicky a systémově vede dokumentační sestry na všech odděleních a ambulancích, realizuje školení pro všechny zaměstnance.