Úsek pro kvalitu

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01  Rumburk, budova polikliniky (2. patro)

Manažerka kvality: Mgr. Erika Drahotová

Kontakt: 412 359 530, drahotova@nemrum.cz

 

Hlavní činnosti úseku pro  kvality jsou:

  • řízení procesů směřujících ke zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
  • správa řídící dokumentace LNaP,a.s.;
  • plánování a realizování interních auditů systému řízení kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb;
  • sledování a analyzování výskytu nežádoucích událostí v LNaP, a.s.;
  • spolupráce na koordinování procesu poskytování zdravotních služeb v souladu s rezortními bezpečnostními cíli za účelem zvýšení bezpečí pacientů.

Lužická nemocnice se zabývá průzkumem spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Proklik na dotazníky - Dotazník spokojenosti pacientů