Úsek ošetřovatelské péče

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01  Rumburk, budova polikliniky (2. patro)

Hlavní sestra: Andrea Prchalová

Kontakt: 412 359 538, prchalova@nemrum.cz

 

Úsek pro nelékařská zdravotnická povolání odpovídá za úroveň poskytované ošetřovatelské péče a koncepční a strategické řízení úseku nelékařských zdravotnických profesí.

Řídí a koordinuje pracovníky nelékařských zdravotnických profesí, především; všeobecné sestry, porodní asistenty, zdravotnické asistenty, zdravotní laboranty, nutriční terapeutku, RTG asistenty, zdravotně sociální pracovníci, fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Sleduje a vyhodnocuje úroveň poskytované ošetřovatelské péče v nemocnici a současně se zabývá i dalšími činnostmi, které poskytují ostatní nelékařské profese.