Ekonomický úsek

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01  Rumburk, budova polikliniky (2. patro)

Ekonomicko-organizační náměstek: Ing. Radka Pešková, Ph.D.

Kontakt:  +420 412 359 525, peskova@nemrum.cz

 

Ekonomický úsek LNaP, a.s. zajišťuje ekonomické řízení LNaP, a.s., určuje zásady finanční, ekonomické, daňové politiky, tvorby rozpočtů a plánů, jejich zpracování a vyhodnocení, odpovídá za vedení účetnictví a výkaznictví dle platných zákonů (včetně statistiky), správné vykazování majetku, sestavuje rozbory hospodaření LNaP, a.s. s vyhodnocením a následným řešením. Eviduje a spravuje veškeré smluvní vztahy (dodavatelsko-odběratelské, včetně zdravotních pojišťoven, nájemní a další), zajišťuje zpracování mezd a s nimi související agendy. Pod ekonomický úsek patří dále spisovna celé akciové společnosti LNaP a zásobování veškerého materiálu.

Identifikační údaje organizace

 

Provozní doba hlavní pokladny (úřední hodiny)

Kontakt: 412 359 523, budova polikliniky (první patro vlevo)

Pondělí - Pátek

8:00 – 9:00 hodin