Ekonomický odbor

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01  Rumburk, budova polikliniky (2. patro)

Vedoucí účtárny: Stanislava Tejnorová

Kontakt:  +420 412 359 525,

 

Ekonomický odbor zajišťuje ekonomické řízení Lužické nemocnice. Určuje zásady finanční, ekonomické, daňové politiky, tvorby rozpočtů a plánů, jejich zpracování a vyhodnocení, odpovídá za vedení účetnictví a výkaznictví dle platných zákonů (včetně statistiky), správné vykazování majetku, sestavuje rozbory hospodaření LN s vyhodnocením a následným řešením. Eviduje a spravuje veškeré smluvní vztahy (dodavatelsko-odběratelské, včetně zdravotních pojišťoven, nájemní a další), zajišťuje zpracování mezd a s nimi související agendy.

Identifikační údaje organizace