Radiologie

Publikováno: 25.5.2016 | Autor: admin
    Zimová Ivana

MUDr. Nagy Robert
vedoucí lékař

 

Zimová Ivana
vedoucí laborantka


Pavilon I – U Nemocnice 1298/6, spojovatelka - tel.:  412 332 551, přímá linka - 412 359 227
RDG 1

Pavilon II – Lesní 1062/26, tel.  412 332 535
RDG 2


Radiologie je lékařský obor, který využívá ionizujícího záření, ultrazvuku a magnetického pole k zobrazování lidského těla a pomáhá k určení diagnózy či při léčbě nemocného v případě intervenční radiologie. Oddělení zajišťuje radiodiagnostické služby pro všechna oddělení nemocnice, jak pro lůžkovou, tak ambulantní složku,  pro pracoviště polikliniky, pro soukromé praktické a odborné lékaře ze spádové oblasti.

RTG techniku  nahradily nové, výkonnější přístroje. Celé oddělení bylo  v roce 2008 rekonstruováno a v srpnu téhož roku uvedeno do provozu.

Oddělení je  vybaveno moderními diagnostickými přístroji, které odpovídají současným diagnostickým trendům. Rentgen ddR Compact Swissray s přímou digitalizací umožňuje okamžitý přenos rtg snímků na ambulance či oddělení. Disponujeme úložištěm dat  a komunikací PACS, což umožňuje odesílání demografických údajů  pacienta do komunikačního serveru, který zajistí doručení této informace na jednotlivé modality.

RDG 2 zabezpečuje v současné době provoz jen pro hospitalizované pacienty. Pracoviště je vybaveno rtg přístrojem TOPLIFT s nepřímou digitalizací Kodak Carestream (CR).

 

Spektrum péče

Oddělení poskytuje škálu standardních zobrazovacích metod. Provádíme standardní skiagrafická vyšetření, standardní ultrazvuková (UZ) vyšetření včetně vyšetření cév s barevným dopplerovským mapováním a biopsií pod UZ kontrolou, celotělové CT vyšetření včetně intervenčních výkonů pod CT.
Naše služby jsou k dispozici všem pacientům na základě doporučení indikujícího lékaře a vyplněné žádanky, která musí obsahovat povinné údaje:   

 • identifikační údaje pacienta
 • výška, váha pacienta
 • anamneza
 • alergie
 • slovní diagnoza
 • požadované vyšetření, jasně definovanou oblast vyšetření a co se od vyšetření  očekává, výsledky předchozích vyšetření
 • aktuální / ne starší jak 2 týdny/ laboratorní hodnoty kreatininu a urey při CT vyšetření
 • podpis a razítko indikujícího lékaře, razítko oddělení

Skiagrafie

Jedná se o standardní rentgenová vyšetření skeletu, hrudníku a břicha bez předchozího objednání a bez přípravy.  Je nutné mít žádanku k vyšetření vystavenou praktickým či odborným lékařem nebo lékařem chirurgické    ambulance Lužické nemocnice. Dále provádíme standardní rentgenová vyšetření skeletu, hrudníku a břicha.

Tato vyšetření provádíme bez předchozího objednání a přípravy

CT

Pracoviště CT - na konci roku  2011 byla zahájena realizace  budování pracoviště CT a již od  ledna 2012 bylo CT v provozu. CT pracoviště je vybaveno vysoce výkonným přístrojem Siemens Somaton Emotion 16. Prostory pro pacienty i pro obsluhující personál jsou moderně vybavené.

Do konce roku  2014 bylo  provedeno více jak 7 969 vyšetření.  V současné době je CT využíváno  24 hodin denně. V pohotovostních službách slouží k vyšetření akutních  stavů včetně  úrazů.

Rozsah CT vyšetření: provádíme standardní CT vyšetření hlavy, hrudníku, břicha a končetin nativně i po podání kontrastní látky, včetně CT AG (angiografie) karotid, břišní a hrudní aorty a AG končetin,  a dále invazivní vyšetření  pod CT kontrolou, jako jsou  drenáže, biopsie, navigované obstřiky.

Na vyšetření je potřeba se objednat prostřednictvím ošetřujícího lékaře, který informuje pacienta o nutné   přípravě.

Prosím věnujte pozornost přípravě  k CT vyšetření včetně podání kontrastní látky. Postup je uveden níže - SOUBORY KE STAŽENÍ_

SPP_RDG_03_Příprava před CT vyš.

SONO

Sonografické pracoviště je vybaveno přístrojem SONO MEDISON UGEO H60. Pracoviště využívá více odborností. Lékaři RDG oddělení vyšetřují oblast dutiny břišní a  periferních cév končetin v triplexním režimu s barevným mapováním. Dále jsou to vyšetření štítné žlázy a dle požadavku i vyšetření měkkých tkání, vyšetření  prsů,  kloubů a  nově UZ se zaměřením na  problematiku dětí.

 

Objednávky

Objednávky provádějte ve všední dny v čase  telefonních číslech:

412 359 227 - na CT vyšetření - 7:00 - 9:00

412 359 323 - na  SONO  vyšetření - 11:00 - 14:00

Na rtg vyšetření není třeba se objednávat.

Kyčle u miminek se  provádí pouze v pátek od 9:00-12:00 hodin, nutno předem zavolat (nemusí být lékařka) tel. 412 359 323.

Lékaři

 • MUDr. Nagy Robert pověřeným vedením
 • MUDr. Novotná Martina
 • MUDr. Jirásko Marian

Vedoucí laborantka

 • Zimová Ivana

RDG 1

MUDr. Robert Nagy - tel.: 412 359 326
vedoucí laborantka Ivana Zimová -
tel.: 412 359 227

CT

Laborantky - tel.: 412 359 336  

Lékaři - tel. 359 335

SONO

tel.: 412 359 323, SONO prsů nebude 30.04., 07.05., 14.05., 21.05.

 

Ordinační doba

Pondělí - Pátek

7:00 – 15:00 hodin

 

Pohotovostní služba

15:00 – 07:00 hodin

jen pro akutní případy

Sobota, Neděle, svátky

24 hodin denně

jen pro akutní případy

Na CT a UZ je nutné mít žádanku k vyšetření vystavenou praktickým či odborným lékařem.

Klikněte na odkaz, kde najdete pohromadě ceníky služeb jednotlivých oddělení naší nemocnice, nebo na odkaz konkrétního oddělení.

Kyčle u miminek se provádí pouze v pátek od 9:00-12:00 hodin, nutno předem zavolat (nemusí být lékařka) tel. 412 359 323.