Pneumologie a ftizeologie (TRN) - Plicní

Publikováno: 20.5.2016 | Autor: admin

Oznamujeme, že  od 1. února 2018 je ordinace z provozních důvodů UZAVŘENA.

V případě akutních problémů se obracejte na svého registrujícího lékaře.

Děkujeme za pochopení.


                                              

     

 

 

 


Budova poliklinky - Jiráskova 1378/4,
Pneumologická a ftizeologická ambulance

Oznamujeme, že  od 1. února 2018 je  ordinace z provozních důvodů UZAVŘENA.

V případě akutních problémů se obracejte na svého registrujícího lékaře.

Děkujeme za pochopení.


Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí dolních dýchacích cest, plic, pohrudnice, hrudní stěny a mezihrudí. Z akutních onemocnění jde zejména o těžší záněty průdušek, zápal plic, stavy spojené s vykašláváním krve. Z chronicky probíhajících onemocnění jde zejména o chronickou bronchitidu, chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a astma bronchiale. Z dalších nemocí jde o intersticiální plicní procesy, nádory plic, tuberkulozu plic a další.

Největší skupina dispenzarizovaných pacientů je v naší péči pro chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), jejíž výskyt je spjat především s kouřením a vede k postupnému zužování průdušek, které brání postiženému dýchat, což v konečném důsledku vede ke smrti. Užíváním účinné medikamentózní léčby je možné progresi CHOPN zpomalit, významně zvýšit kvalitu života pacienta a prodloužit jeho život. Každý dlouholetý kuřák, který se zadýchává (především při námaze) a/nebo dlouhodobě kašle (většinou také s vykašláváním hlenu) by měl vyhledat odborné vyšetření v plicní ambulanci.

Nejzávažnějším onemocněním spojeným s kouřením, které u nás diagnostikujeme, je karcinom plic (zhoubný nádor plic). Pro léčbu je nejdůležitější stádium, kdy onemocnění zjistíme. V době, kdy má nemocný obtíže ( bolest na hrudi, hubnutí, vykašlávání krve, zhoršení dechu) se jedná již o stádium pokročilé a tedy špatně léčitelné. Proto máme ve sledování mnoho kuřáků, které pravidelně zveme na rentgenové a spirometrické vyšetření. Díky včasné diagnostice tak roste počet úspěšně léčených nemocných.

Poskytujeme:

 • komplexní vyšetření pneumologem
 • základní spirometrické vyšetření
 • bronchodilatační test
 • měření hladiny kyslíku v krvi (oxymetrie)

Zajišťujeme:

 • provedení RTG plic (na rtg pracovišti naší nemocnice)
 • odběry krve k laboratornímu vyšetření
 • odběry sputa k bakteriologickému a mykobakteriologickému vyšetření
 • vyšetření FeNO - koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (při podezření na astma bronchiale)
 • v indikovaných případech zajišťujeme: CT plic, bronchoskopii, bodypletysmografii s plicní difuzí, bronchokonstrikční testy, vyšetření ve spánkové ambulanci

Vyšetřujeme pacienty: 

 • na doporučení praktického lékaře či specialisty
 • na vlastní žádost pacienta

Lékař

Zdravotní sestra

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, 1. patro
Telefon:

Oznamujeme, že  od 1. února bude ordinace z provozních důvodů UZAVŘENA.

V případě akutních problémů se obracejte na svého registrujícího lékaře.

Děkujeme za pochopení.

 

Ordinační hodiny

Pondělí    
Úterý    
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    

Oznamujeme, že  od 1. února 2018 je ordinace z provozních důvodů UZAVŘENA.

V případě akutních problémů se obracejte na svého registrujícího lékaře.

Děkujeme za pochopení.