Neurologická ambulance

Publikováno: 20.5.2016 | Autor: admin

Budova poliklinky (přízemí) - Jiráskova 1378/4, tel.: +420 412 334 289
Neurologická ambulance


Neurologická ambulance poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro klienty s neurologickou problematikou ze spádové oblasti Šluknovského výběžku.

Zajišťujeme plánovaná i akutní vyšetření v rámci specializovaných ambulancí a naši lékaři provádí konziliárních supervize na interním a chirurgickém oddělení Lužické nemocnice.
Provoz je organizován tak, aby se všechny služby vzájemně doplňovaly a byly poskytovány nepřetržitě.

Specializované ambulance pokrývají celou neurologickou problematiku cévních onemocnění CNS, bolestí hlavy, epilepsie, roztroušené sklerosy, Parkinsonovy nemoci a postižení periferních nervů. Naše pracoviště dále zajišťuje komplexní péči pro pacienty s vertebrogenními onemocněními. Poskytujeme akutní ošetření, ale snažíme se také o prevenci těchto velmi častých nemoci, a to především ve spolupráci s rehabilitačními centry. Součástí našeho pracoviště je i stacionář k aplikaci infuzoterapie. Zvláštní pozornost věnujeme prevenci neurologických nemocí, poskytujeme edukaci při vyšetření či různé vzdělávací materiály.
Naši lékaři svými kontakty spolupracují s dalšími specializovanými ambulancemi a pracovišti - cévní chirurgickou ambulancí, neurochirurgickými pracovišti, imunologickými pracovišti při vyšetření krve a mozkomíšního moku, centry pro epilepsie a roztroušenou sklerosu. Samozřejmostí je návaznost našeho rentgenového pracoviště a oddělení s CT přístrojem a magnetickou rezonancí.

V rámci ambulantní diagnostiky provádíme tato vyšetření:

Lékaři

MUDr. Jitka Mondoková

                                                                

Zdravotní sestry

Markéta Michnová

 

 

Neurologická ambulance, EEG  laboratoř, infusní stacionář

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, PŘÍZEMÍ
Telefon: 412 334 289, 412 359 552

 

Ordinační doba - Ordinace č.1

Neurologická ambulance - poliklinika, tel. 412 334 289

 

 

 

Pondělí

 07:00 - 12:30

13:00 - 15:00

Úterý

 07:00 - 12:30 

13:00 - 15:00

Středa

 07:00 - 12:30

13:00 - 15:00

Čtvrtek

 07:00 - 12:30

13:00 - 15:00

Pátek

 07:00 - 12:30

13:00 - 15:00

 

EEG laboratoř - poliklinika

Na tato vyšetření se prosím telefonicky objednejte - 412 334 289

Infusní stacionář - poliklinika, tel. 412 334 289

Denně od 7:00 - 12:00 

Základním snahou našeho personálu je kromě odborných znalostí a zkušeností i vysoká úroveň komunikace – můžete se na nás obrátit se svými obtížemi telefonicky či osobně.

 

Informované souhlasy s poskytnutím zdravotních služeb:

  • ELEKTROMYOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ EMG
  • INFÚZNÍ TERAPIE
  • KAUDÁLNÍ OBSTŘIK

 

Tipy vyšetření

SONO KAROTID

Patří mezi základní vyšetřovací metody v neurologii, zjišťuje průchodnost přívodných mozkových cév – krkavic. Jde o klasické ultrazvukové vyšetření, provádí se bez přípravy a lékař Vám jeho výsledek sdělí na místě.

EEG

Elektroencefalografie je klinická vyšetřovací metoda, při které se pomocí elektroencefalografu zaznamenává elektrická aktivita různých částí mozku - registrujeme rozdíl elektrických potenciálů mezi elektrodami umístěnými na povrchu hlavy. Eletrody jsou připevněné na gumovou čepici. Pomocí přístroje se elektrické proudy zesilují a registrují v podobě křivky, která se tak stává citlivým odrazem funkčního stavu mozku jednak za fyziologických, jednak za patologických okolností. Užívá se především v diagnostice a sledování epilepsie, migrén a spánkových poruch, nicméně na doporučení lékaře i jako screeningové vyšetření u jiných neurologickcých obtíží.

Provedení: Pokud lékař neurčí jinak, trvá samotné vyšetření 20min., i s přípravou počítejte se 30 minutami. Sestra Vám připevní na hlavu čepici s elektrodami, pod které aplikuje gel. Po té Vás uloží do pohodlné polohy vleže se zavřenýma očima, ve které bude záznam natáčet. V průběhu Vás bude vyzývat k otevření očí a změnám v dýchání, což jsou tzv. aktivační metody, které nám pomáhají v diagnostice některých poruch. Vyšetření se provádí v klidné místnosti, je nebolestivé a pro pacienta nezatěžující.
Provádí se bez přípravy, přineste si sebou pouze ručník na otření hlavy od elektrolytového gelu. Upozornění: pro správné snímání elektrických proudů z povrchu hlavy přes vlasy je nutné, aby tento byl neporušený, v den vyšetření tedy nepoužívejte lak či tužidlo na vlasy.

EMG

Elektromyografie je metoda, pomocí které registrujeme elektr. potenciály vznikající ve svalech, patří do stejné kategorie vyšetření jako EEG či EKG. Povrchové elektrody se lepí na kůži nad svaly a umožňují tak vyšetřit povrchověji uložené svaly a vedení periferním nervem.
Vyšetření se provádí k diagnostice nervových a svalových poruch.

Provedení: Vyšetření provádí lékař a sestra, trvá dle vyšetřovaných oblastí 10 až 30 minut. Sestra Vám umístí na danou oblast horní či dolní končetiny elektrodu / stejné jako má např. EKG /, po té ucítíte drobný impulz, který může být někdy nepříjemně vnímán, vždy Vás předem upozorníme. Zpracované údaje ihned hodnotí lékař, který Vás předběžně seznámí s výsledkem, přesnou souvislost výsledku vyšetření s vašimi klinickými obtížemi ovšem musíte konzultovat s Vaším ošetřujícím neurologem. Vyšetření se provádí bez přípravy.

 

Infusní stacionář

Infúzní stacionář, poskytuje možnost ambulantně absolvovat infúzní léčbu ordinovanou odborným lékařem pod dohledem zkušeného zdravotnického personálu.

Účinná látka léčivého přípravku, je v injekční formě aplikována formou infúze. Tento léčebný postup je obvykle součástí komplexní léčby. Aplikace infuzí obvykle nevyžaduje změnu chronicky zavedené medikace a léčby. Délka aplikace infúze je obvykle 2 hodiny, závisí na ordinaci lékaře, celkový počet infuzí je obvykle 5-10x. Po celou dobu aplikace infúze pacient leží na polohovacím lehátku (viz. obrázky). Součástí této léčby je pravidelná kontrola krevního tlaku a kontrola klinického stavu pacientů zdravotní sestrou.

Po aplikaci infúze není třeba zvláštních opatření, je provedena kontrola krevního tlaku a základní kontrola klinického stavu zdravotní sestrou. Řízení motorového vozidla se nedoporučuje do 30 minut od ukončení aplikace infúze. Ambulantní aplikace infuzí klade určité zdravotní a časové nároky na pacienta, který se musí dostavit v určeném čase do ambulance  k aplikaci infúze nejčastěji v režimu 5x v jednom týdnu. Pracovní neschopnost aplikace infuzí nevyžaduje, pokud ji nevyžaduje základní onemocnění, pro které je tato léčba zahájena.