Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. zakoupila díky podpoře Ústeckého kraje 26 nových počítačů, včetně SW vybavení

Publikováno: 7.1.2016 | Autor: admin

V rámci poskytnuté dotace k realizaci projektu (č. smlouvy 15/SML2705) „Rozšíření a obnova PC sítě Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk z důvodu propojení s ostatními zdravotnickými zařízeními ve Šluknovském výběžku“ bylo pro naší společnost pořízeno 26 ks počítačů, včetně SW vybavení. Z prostředků Fondu Ústeckého kraje byla poskytnuta na pořízení uvedeného vybavení dotace ve výši 200.000,- Kč.

podpořil Ústecký kraj

Realizací uvedeného projektu, který byl podpořen Ústeckým krajem, je významná obnova počítačového vybavení (26 PC) společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk, a to jak v nemocnici v Rumburku, tak v okolních ambulancích v rámci Šluknovského výběžku. Nové HW a SW vybavení umožní sdílení dálkového přístupu všech zdravotnických zařízení ošetřujících pacienta a zkvalitní práci personálu z pohledu moderní výpočetní techniky.