Poděkování za finanční dary obcím

Publikováno: 21.3.2016 | Autor: admin

Společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. na základě podaných žádostí a jednání se zástupci obcí Šluknovského výběžku obdržela v závěru roku 2015 dva peněžité dary.

Na základě představení společnosti LNaP, a.s. a projednání v zastupitelstvech jednotlivých obcí se dvě obce rozhodly poskytnout příspěvek na pořízení přístrojového vybavení LNaP, a.s.

 

         Staré Křečany                                Doubice

Staré Křečany    Doubice

 

Darovací smlouvy byly podepsány v říjnu a v listopadu loňského roku. Jednalo se o částky 130.000,- Kč od Obce Staré Křečany a 10.600,- Kč od Obce Doubice, určené na modernizaci přístrojového vybavení k zvýšení komfortu pacientů.

Rozhodnutím představenstva ze dne 18.11.2015 bylo uloženo realizovat poptávková řízení na pořízení přístrojového vybavení - konkrétně se pro naší společnost jednalo o realizaci nákupu přístrojů a vybavení v předpokládané ceně 378 tis. Kč, bez DPH.

O radost z pořízení nových přístrojů a finanční pomoci se s Vámi chceme podělit.

 

Vedení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. děkuje obcím Doubice a Staré Křečany jménem pacientů i zdravotnického personálu za finanční dary

  • Naši pacienti, kteří se léčí na oddělení rehabilitace se mohou těšit na zcela nový přístroj „BTL- 4620 Premium“, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie. Elektrický proud je aplikován pomocí elektrod přímo přes kůži pacienta především za účelem tlumení akutních a chronických bolestí pohybového aparátu, léčby poruch svalového napětí a svalové funkce. Dále se mohou těšit na přístroj „BTL – 12“, který spolu s elektroléčbou provádí mechanickou masáž, čímž zlepšuje prokrvení tkáně a látkovou výměnu.
  • Harmonický skalpel je jeden z dalších přístrojů, ke kterému byly dokoupeny z darů kabely s převodníkem a adaptér. Skalpel je zdrojem radiofrekvenční energie při chirurgických a gynekologických operacích pro řezání a uzavření cév, uchopení a direkci tkáně.
  • Vzhledem k vysokému počtu očních operací kataraktů (šedý zákal) bylo nutné vybavit oční operační sál očními chirurgickými nástroji (např. sterilizační kazeta, pinzety, nůžky).
  • Oddělení chirurgie jsme dovybavili pulsními oxymetry pro kontinuální monitorování a kontrolu pulsní frekvence pacientů.

Díky poskytnuté podpoře od obcí Staré Křečany a Doubice došlo k nákupu výše uvedených přístrojů a vybavení za celkovou cenu 367.597,38 Kč, vč. DPH, s příspěvkem uvedených obcí ve výši 140.600,- Kč.

Toto pořízené vybavení jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče a pomáhá našim ambulantním i hospitalizovaným pacientům.