Díky podpoře ze strany Ústeckého kraje jsme mohli pokračovat v modernizaci zdravotnické techniky

Publikováno: 11.4.2016 | Autor: admin

Na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a společností Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Rumburk ze dne 02.10.2015 byla dne 15.10.2015 připsána na účet společnosti částka ve výši 289.000,- Kč.

podpořil Ústecký kraj

Investiční a neinvestiční dotace byla poskytnuta za účelem podpory kvality zdravotních služeb na území Ústeckého kraje v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče. Představenstvo společnosti vyhlásilo poptávková řízení na dodávku základního lůžkového vybavení nemocnice, s příslušenstvím se zadanými parametry (elektricky polohovatelná lůžka, včetně postranic, hrazdy a plastové rukojeti, stojany infuzní, stolky nemocniční a matrace antidekubitní pasivní), dále přístrojové vybavení (monitor, včetně modulu anestetických plynů). Na základě vyhodnocení poptávkových řízení byly vybráni následující dodavatelé - firma Linet spol. s r.o., S&T Plus s.r.o. Splnili podmínky poptávkového řízení (technické parametry předmětu díla) a nabídli nejnižší kupní cenu, garantovali dodávku výrobků v požadovaných termínech, včetně instalace.

Díky podpoře ze strany Ústeckého kraje byl pořízen pro intenzivní lůžkovou péči monitor životních funkcí (fyziologický monitor) sloužící ke sledování zdravotního stavu pacientů intenzivní lůžkové péče. Pro standardní a následnou péči byly pořízeny 4 elektricky ovladatelná pacientská lůžka, včetně zdravotních antidekubitních pasivních matrací (v počtu 13 ks). Dále jako další vybavení 4 infuzní stojany, 4 hrazdy s rukojetí a 4 noční stolky pacientské.

Předmět podpory podpořil Ústecký kraj - došlo k zakoupení 4 ks elektricky polohovatelných lůžek včetně dalšího vybavení (noční stolky, stojany infusní a hrazdy s rukojetí), což jednoznačně přispěje ke zvýšení komfortu pacientů naší nemocnice při poskytování akutní standardní a následné lůžkové péče. A současně i přispěje ke kvalitě poskytované péče. Dále k nákupu monitoru životních funkcí pro intenzivní lůžkovou péči což znamená příspěvek ke kvalitě poskytované zdravotní péče intentzivní. Stav lůžek je velmi často hodnocen našimi pacienty a uvedený nákup jistě vede ke zvýšení jejich pohodlí při léčbě a tím pozitivnímu přispění ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Pořízení monitoru přispěje ke kvalitě zdravotní péče intenzivní. Na základě provedených poptávkových řízení došlo k optimálnímu dosažení požadované kvality a cenové úrovně.

 

Výše přidělené dotace (po případných změnách): 289 000 Kč z toho INV: 100 000 Kč z toho NIV: 189 000 Kč
Výše vlastních prostředků: 142 197 Kč z toho INV: 139 065 Kč z toho NIV: 3 131 Kč